Cách đọc Bảng cân đối: Nợ và Vốn chủ sở hữu

Phần còn lại của bảng cân đối kế toán được bao gồm bởi một loạt các khoản mục không hiện tại, có nghĩa là chúng là những tài sản không thể dễ dàng chuyển thành tiền hoặc các khoản nợ sẽ không đến hạn thanh toán trong hơn một năm. Cụ thể có năm loại:

  • Tổng tài sản
  • Các khoản phải trả dài hạn
  • Vốn chủ sở hữu
  • Vốn cổ phần
  • Lợi nhuận giữ lại

Cách đọc Bảng Cân đối Nợ Và Vốn Chủ Sở Hữu

Tổng tài sản là những tài sản không có tính thanh khoản nhưng được lưu giữ trên sổ sách của công ty cho mục đích kế toán. Chúng chủ yếu bao gồm nhà máy sản xuất, tài sản và thiết bị, và bao gồm đất đai, tòa nhà, phương tiện và thiết bị mà một công ty đã mua cho mục đích hoạt động kinh doanh của mình. Tổng tài sản phải tuân theo một quy ước kế toán gọi là khấu hao vì mục đích tính thuế, nghĩa là giá trị đã nêu của tổng tài sản và giá trị thực tế hoặc giá phải trả có thể rất khác nhau.

Các khoản phải trả dài hạn hoặc nợ dài hạn là các khoản vay không đến hạn trả trên một năm. Thường là các khoản vay từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, các khoản vay này được đảm bảo bằng nhiều tài sản khác nhau trên bảng cân đối kế toán, chẳng hạn như hàng tồn kho. Hầu hết các công ty sẽ cho bạn biết trong phần chú thích của mục này khi nào khoản nợ sẽ đến hạn thanh toán và lãi suất mà công ty đang trả cho khoản nợ đó.

Thành phần chính cuối cùng, vốn chủ sở hữu bao gồm vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại. Thành thật mà nói, điều này hơi khó hiểu và không phải lúc nào cũng mang lại nhiều giá trị cho phân tích. Vốn cổ phần là mệnh giá của cổ phiếu đã phát hành được ghi chép thuần túy cho mục đích kế toán; nó không có liên quan thực sự với giá trị thực tế của cổ phiếu của công ty. Dung lượng vốn của cổ phiếu là một quy ước kế toán kỳ lạ và khó khăn khác. Về cơ bản, đó là khoản tiền mặt bổ sung mà một công ty nhận được từ việc phát hành cổ phiếu vượt quá mệnh giá trong những điều kiện tài chính nhất định.

Lợi nhuận để lại là một quy ước kế toán khác, về cơ bản là số tiền một công ty kiếm được trừ đi lợi nhuận phải trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức và cổ phiếu mua lại; số tiền này được ghi vào sổ sách của công ty. Lợi nhuận để lại chỉ đơn giản là đo lường số vốn mà một công ty đã tạo ra. Nó hữu ích nhất để xác định các loại lợi nhuận trên vốn mà một công ty đã tạo ra.

Khi bạn cộng vốn cổ phần và lợi nhuận để lại, bạn sẽ có được vốn chủ sở hữu của cổ đông – số vốn chủ sở hữu mà các cổ đông hiện có trong công ty.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Fed’s Powell cho biết ngân hàng trung ương cam kết sử dụng tất cả các công cụ tài chính để giúp phục hồi

Chủ tịch Jerome Powell cho biết hôm thứ hai, cục dự trữ liên bang vẫn cam kết sử dụng...

Giám đốc điều hành cho biết Coca-Cola sẽ gia nhập thị trường hard seltzer của Mỹ vào nửa đầu năm 2021

Giám đốc điều hành James Quincey cho biết rằng Coca-Cola đặt mục tiêu phát hành hard seltzer đầu tiên tại...

Cuộc chiến tiền tệ để biến vàng thành người chiến thắng cuối cùng – Commerzbank

Sức mạnh tái tạo của đồng đô la Mỹ đang gây ra một số áp lực đáng kể lên...

Cách định giá cổ phiếu: Định giá dựa trên thu nhập

Các công ty thường được đánh giá cao nhất thông qua thu nhập. Còn được gọi là thu nhập...