Chỉ số CAC 40 của Pháp

Chỉ số CAC 40 của Pháp là một chỉ số chứng khoán của Pháp theo dõi hiệu suất của 40 công ty lớn nhất của Pháp giao dịch trên Euronext Paris. Bài viết này sẽ khám phá cách chỉ số CAC 40 được tạo thành, cách thức hoạt động, ai là người chơi lớn nhất và những gì các nhà đầu tư có thể lượm lặt được khi xem nó. Điều quan trọng, chúng tôi cũng sẽ xem xét cách bạn có thể bắt đầu giao dịch trong ngày trên CAC-40.

Biểu đồ Hiển Thị Chỉ Số Cac 40 Của Pháp

Chỉ số CAC 40 là gì?

CAC-40 viết tắt của Cotation Assistantée en Continu (Báo giá được hỗ trợ liên tục), được thành lập lần đầu tiên vào năm 1987 và hoạt động tại Paris Bourse ở Palais Brogniart.

Từ năm 2000, CAC40 đã được vận hành bởi Euronext; một nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán khổng lồ cũng chịu trách nhiệm cho các chỉ số chuẩn của Amsterdam, Brussels, Dublin và Lisbon. Nó hoạt động từ 09:00 đến 17:35 vào các ngày giao dịch, với các giá trị được tính cứ sau 15 giây.

Chỉ số CAC40 đại diện cho 40 công ty lớn nhất của Pháp hoặc đủ điều kiện theo vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do, và được xem xét hàng quý.

Các mối quan hệ liên quan của chỉ số CAC

CAC-40 là người đứng đầu trong một tập thể của các chỉ số thị trường Pháp. Bên dưới nó là CAC Next 20, đại diện cho 20 công ty lớn nhất tiếp theo của Pháp theo giới hạn thị trường.

CAC Large 60 kết hợp cả hai điều này, trong khi CAC Mid 60 liệt kê 60 công ty lớn nhất tiếp theo đủ điều kiện cho Large 60. Cả hai chỉ số CAC Large và Mid 60 sau đó được kết hợp để tạo ra SBF-120.

Bất kỳ công ty Pháp nào trong chỉ số không đủ điều kiện cho những điều này đều được đưa vào CAC Small. Các chỉ số CAC Mid 60 và Small được kết hợp với nhau trong CAC Mid & Small. Cuối cùng, CAC All-Tradable kết hợp tất cả những điều trên lại với nhau thành một chỉ số chung.

Biến thể CAC-40

Có một số biến thể của chỉ số CAC-40 được tính theo các cách khác nhau và cho các mục đích khác nhau. Bao gồm các:

CAC-40 EW

CAC-40 EW là phiên bản có trọng số tương đương của CAC-40, được giới thiệu vào năm 2009. Các công ty thành phần giống như chỉ số mẹ, nhưng tất cả đều có trọng lượng khoảng 2,6%.

CAC-40 EXT

CAC-40 EXT được tính toán trên cơ sở các hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn Euronext.

Ý nghĩa của CAC-40

Bạn có thể thấy từ số lượng mà khi chúng tôi nhìn vào CAC-40, chúng tôi sẽ nhìn vào giải đấu hàng đầu của chứng khoán Pháp. Trên thực tế, chí số CAC 40 của Pháp chiếm hơn 80% tổng giá trị vốn hóa thị trường của CAC All-Tradable. Do đó, nó là một thước đo tốt về cách toàn bộ nền kinh tế Pháp đang hoạt động.

Khi bạn cho rằng Pháp chiếm một phần năm tổng nền kinh tế châu Âu, thì nhà điều hành Euronext là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Âu và các công ty Pháp chiếm gần hai phần ba chỉ số Euronext 100;

Chỉ số hoạt động như thế nào

Đủ điều kiện

Mặc dù có chỉ số chuẩn của Pháp, nhưng một công ty không nhất thiết phải là công ty thuộc Pháp để được đưa vào CAC-40. Quy tắc chỉ số nêu rõ rằng để đủ điều kiện lựa chọn một công ty phải giao dịch bằng Euro và có Euronext Paris làm thị trường tham chiếu – mặc dù nó vẫn có thể nổi bật nếu có thị trường tham chiếu khác nhưng đáp ứng các tiêu chí khác, như sự hiện diện giao dịch quan trọng ở Pháp . Đây là lý do tại sao hiện có hai công ty đa quốc gia trong CAC-40 liệt kê Euronext Amsterdam là thị trường tham chiếu của họ.

Thả nỗi tự do được điều chính bởi vốn hóa thị trường

Từ năm 2003, các công ty đủ điều kiện cho CAC-40 đã được chọn theo vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do. Về cơ bản nhất, điều này có nghĩa là giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Đây là tất cả các cổ phiếu được phát hành bởi một công ty bao gồm cả những cổ phần thuộc sở hữu của những người trong công ty, CEO hoặc giám đốc hoặc công ty mẹ.

Để tìm ra vốn hóa thị trường của công ty, công thức sau đây được sử dụng:

Giá cổ phiếu công ty x số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hệ số thả nổi tự do sau đó xác định lại các cổ phiếu đang lưu hành bằng cách trừ đi mọi cổ phiếu bị hạn chế hoặc nắm giữ chặt chẽ; do đó chỉ tính đến các cổ phiếu có thể giao dịch trên lý thuyết trên thị trường (bất kỳ cổ phiếu nào không được trích dẫn bằng Euro cũng được loại trừ).

Điều này thay đổi phương trình như sau:

Giá cổ phiếu của công ty x (số lượng cổ phiếu đang lưu hành – cổ phiếu nắm giữ / hạn chế)

Trọng số

Một tính năng khác của CAC-40 là một chỉ số có trọng số, được giới hạn ở mức 15%. Điều này có nghĩa là mỗi trong số 40 công ty chiếm tỷ lệ phần trăm của chỉ số, nhưng không thể chiếm hơn 15% tổng số.

Lý thuyết đằng sau là nó ngăn chặn hiệu suất của một công ty có ảnh hưởng quá lớn đến hiệu suất của chỉ số CAC 40. Hiện tại, công ty lớn nhất trên CAC-40 có tỷ trọng chỉ hơn 10%.

Thay đổi

Nâng điểm của danh sách 40 cổ phiếu hàng đầu được xem xét hàng quý vào thứ sáu của mỗi tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai.

Các đánh giá được thực hiện bởi Conseil Scienceifique, một cơ quan giám sát độc lập theo dõi chỉ số và nhóm chỉ số Euronext. Tháng 9 cũng được tính là đánh giá hàng năm, khi số lượng cổ phiếu có trong chỉ số và hệ số thả nổi tự do được cập nhật.

Những thay đổi về chỉ số nâng điểm có thể được thực hiện tại các đánh giá này. Sử dụng các tiêu chí được mô tả ở trên, the Conseil Scientifique and Index Teamxem xét hiệu suất của các công ty thành phần, với các khuyến nghị về bất kỳ thay đổi nào cần được thực hiện.

Vùng đệm

Có một yếu tố linh hoạt đối với thành phần của CAC-40 trong đó nó sử dụng vùng đệm. Trong thực tế, chỉ có 35 công ty được đảm bảo các thành phần của chỉ số. Các công ty xếp thứ 36 đến 45 tạo thành một vùng đệm, cho phép các công ty di chuyển vào và ra khỏi danh sách tùy thuộc vào hiệu suất của công ty. Các công ty đã là thành phần của chỉ số được ưu tiên hơn các công ty được xếp hạng ngoài 40.

Giao dịch

Cùng với việc theo dõi hiệu suất của cổ phiếu, bản thân CAC-40 cũng hoạt động như một nền tảng cho các sản phẩm có cấu trúc, tương lai, quyền chọn, quỹ và quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

  • chỉ giao dịch bằng euro.
  • Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường này từ 06:01 đến 19:59 GMT, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
  • Tất cả các chỉ số CAC được đo bằng các điểm chỉ số di chuyển theo bước tăng 0,5.
  • Hệ số thả nổi tự do được sử dụng để tính toán giới hạn thị trường của công ty được làm tròn đến bội số gần nhất là 5%.
  • Vốn hóa thị trường đầy đủ của CAC-40 hiện là 1627,1 tỷ euro. Tổng số thả nỗi tự do được điều chỉnh là 1195,7 tỷ euro.
  • Trước năm 2003, nó đã được sử dụng tổng vốn hóa thị trường. Nó chuyển sang phương pháp điều chỉnh thả nỗi tự do để phù hợp với các chỉ số chính khác.
  • Khi chỉ số CAC 40 được thành lập lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1987, lãi suất cơ bản là 1000.
  • Tỷ lệ cao nhất đã đạt được trong thời kỳ bùng nổ dot-com, đóng cửa ở 6922,33 vào ngày 4 tháng 9 năm 2000. Cùng ngày, nó đã đạt đến mức cao hơn trong ngày thậm chí là 6944,77.
  • Tỷ lệ thấp nhất của chỉ số CAC40 đã trở lại vào năm 1988, khi giảm xuống 893,82.

Điểm hiệu suất

Hiệu suất của bất kỳ thị trường chứng khoán nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chỉ số CAC 40 cũng không ngoại lệ. Như chúng tôi đã thấy, CAC là một chỉ số chuẩn không chỉ cho nền kinh tế Pháp mà còn là một chỉ số cho nền kinh tế châu Âu rộng lớn hơn. Trong số các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chung của một chỉ số là GDP quốc gia, số liệu việc làm và thất nghiệp, các sự kiện chính trị như bầu cử chung, lãi suất, v.v.

Một ví dụ như vậy đã xảy ra vào năm 2017 khi chỉ số đạt mức cao nhất trong chín năm để phản ứng với tin tức rằng Emmanuel Macron có khả năng trở thành tổng thống Pháp, trái ngược với một ứng cử viên Eurosceptic.

Cách bắt đầu giao dịch chỉ số CAC 40 của Pháp

Có rất nhiều lựa chọn để bạn bắt đầu giao dịch chỉ số CAC 40, nhưng cũng có những điều cần xem xét đầu tiên. Bất kỳ thị trường chứng khoán là một tình huống đầu tư phức tạp, rủi ro cao. Nếu bạn không quen thuộc với các vấn đề như chính trị trong nước hoặc tin tức kinh doanh của Pháp, thì bạn nên cân nhắc xem đây có phải là thị trường chứng khoán dành cho bạn không. Nếu bạn có thể sẵn sàng quan tâm tích cực đến các lĩnh vực như những vấn đề được thảo luận ở trên trong điểm hiệu suất, thì bước tiếp theo là tìm một nhà môi giới phù hợp. (Đọc thêm: Best Forex Broker – Top nhà môi giới đáng tin cậy tại Việt Nam)

Chọn đúng cổ phiếu

Volume

Đây là chỉ báo tốt nhất khi quyết định đúng cổ phiếu để mở một vị thế giao dịch hoặc đúng thời điểm để đóng một vị thế hiện tại. Volume là lượng cổ phiếu đã được giao dịch. Mỗi giao dịch chỉ được tính một lần. Biến động giá dựa trên khối lượng cao hơn mạnh mẽ hơn so với những khối lượng thấp.

Biến động và Beta

Đây là một thước đo quan trọng về mức giá ổn định của cổ phiếu. Một cách để đo lường mức độ biến động so sánh là beta. Công thức Beta so sánh sự biến động của chỉ số, với chỉ số của một cổ phiếu nhất định.

Alpha-trading-hub

Dang-ky-ngay

Facebook   Facebook   Facebook

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Con đường đầu tư hiệu quả là con đường được xây bằng kiến thức vững chắc! Papatrader luôn đồng hành cùng bạn để cập nhật tin tức, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư mỗi ngày!

Tham gia ngay khóa học đầu tư tài chính hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu để biết thêm thông tin về các dự án và cập nhật những kiến thức hữu ích!

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý hoặc cần hỗ trợ từ Papatrader thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Lệnh Long – Lệnh Short – Position: Khái niệm và phương pháp giao dịch

Lệnh Long Short và Position là những thuật ngữ cơ bản mà nhà đầu tư cần biết khi tham...

Sàn Crypto lớn nhất thế giới bị thiệt hại hơn 2 tỷ USD

Binance bị rút hàng tỷ đô sau thông tin sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới bị...

Cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra

Giám đốc điều hành của ngân hàng ANZ, ông Shayne Elliott ngày 27/03 cho biết tình trạng hỗn loạn...

CEO của Binance bị kiện vì thường xuyên phá vỡ quy tắc

Trong đơn kiện gửi lên tòa án liên bang hôm 27/3, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai...Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!