Cổ phiếu là gì? Cách giao dịch cổ phiếu như thế nào?

Cổ phiếu là gì? Đầu tư cổ phiếu là gì?

Bạn muốn chơi cổ phiếu để kiếm thêm nguồn thu nhập ổn định và lâu dài thì trước tiên bạn cần phải biết các khái niệm về cổ phiếu này.

Papa Trader – Kênh tin tức tài chính sẽ giải thích về vấn đề này thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Co-phieu-la-gi-1

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì? “ Cổ phiếu là một phần trong quyền sở hữu của một công ty. Cổ phiếu thể hiện tài sản và thu nhập của công ty. Tuy nhiên, định nghĩa này không chính xác trong một vài cách.

Định nghĩa chính xác về cổ phiếu là gì“ Là giấy xác nhận bạn đã sở hữu cổ phần của một công ty nào đó. Nó có thể là bút toán sổ sách, chứng chỉ, dữ liệu điện tử để xác nhận bạn là cổ đông, bạn đã nắm cổ phần và đồng sở hữu với cổ phần tại công ty đó”

Để bắt đầu, người sở hữu cổ phiếu không sở hữu các tập đoàn mà chỉ sở hữu cổ phần do công ty đó phát hành. Nhưng các tập đoàn là một loại tổ chức đặc biệt vì luật pháp coi họ như một pháp nhân. Nói cách khác, các tập đoàn phải nộp thuế, có thể sở hữu tài sản, có thể bị kiện,… Một tập đoàn có sở hữu tài sản riêng của mình, một văn phòng công ty đầy đủ các ghế và bàn thuộc về công ty và không cho các cổ đông.

Sự khác biệt này là quan trọng bởi tài sản doanh nghiệp được tách ra một cách hợp pháp khỏi tài sản của các cổ đông điều đó sẽ hạn chế trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp và cổ đông. Nếu công ty bị phá sản, thẩm phán có thể yêu cầu bán tất cả tài sản của công ty nhưng tài sản cá nhân của bạn không có bất kỳ rủi ro nào. Tòa án thậm chí không thể ép buộc bạn bán cổ phiếu của mình mặc dù giá trị cổ phiếu của bạn sẽ giảm đáng kể. Tương tự như vậy, nếu một cổ đông lớn bị phá sản thì  họ sẽ  không thể bán tài sản của công ty để thanh toán cho chủ nợ của mình.

Co-phieu-la-gi-2

Đầu tư cổ phiếu là gì?

Đầu tư cổ phiếu là gì?

Đầu tư cổ phiếu đó là quá trình mua bán cổ phiếu hoặc chứng khoán được công ty nào đó niêm yết nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận và dư dả về tài chính.

Khi các trader thực hiện giao dịch trực tuyến thông qua các phương tiện công nghệ như điện thoại, máy tính, laptop được gọi là đầu tư cổ phiếu online.

Các công việc thực hiện mua bán cổ phiếu hay chứng khoán được kiểm soát và quản lý dưới các sàn chứng khoán như Sở giao dịch chứng khoán New York hoặc Sở giao dịch chứng khoán London.

Có mấy loại cổ phiếu?

Cổ phiếu phổ thông

Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông sẽ có được quyền tham gia quyết định trong các vấn đề lớn của công ty, tổ chức và được chi trả cổ tức dựa trên lợi nhuận còn lại trong mỗi kỳ hạch toán. Vì thế lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được là nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty, thậm chí có một số nhà đầu tư còn không nhận lãi mà tiếp tục đầu tư vào vốn chủ sở hữu với kỳ vọng số lãi lớn hơn trong tương lai.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết Cổ phiếu này cho phép người sở hữu có quyền biểu quyết cao hơn đối với các hoạt động của công ty, tổ chức so với cổ phiếu phổ thông, tùy theo điều lệ do tổ chức quy định.
Cổ phiếu ưu đãi cổ tức Cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho phép người sở hữu được nhận khoản lãi cao hơn so với cổ phiếu phổ thông, nhưng quyền biểu quyết của người sở hữu với các hoạt động của công ty sẽ bị giảm bớt.
Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Chủ sở hữu của cổ phiếu này có quyền yêu cầu nhà phát hành hoàn lại số vốn đầu tư bất cứ khi nào hoặc theo các thỏa thuận đã ký kết trước đó giữa hai bên.

Cổ đông sở hữu là gì?

Sau khi chúng ta biết được cổ phiếu là gì? Đầu tư cổ phiếu là gì? Khái niệm tiếp theo mà chúng ta cần biết là cổ đông cổ phiếu là gì?

Cổ đông sở hữu là người sở hữu cổ phần do công ty phát hành và công ty sẽ sở hữu tài sản. Vì vậy nếu bạn sở hữu 33% cổ phiếu của một công ty cũng không thể khẳng định rằng bạn sở hữu một phần ba tài sản công ty đó, thay vào đó chính xác là bạn sở hữu một phần ba cổ phiếu của công ty. Cổ đông không thể lấy chiếc ghế của công ty ra ngoài vì công ty sở hữu chiếc ghế đó chứ không phải là cổ đông. Điều này được gọi là “ tách quyền sở hữu và kiểm soát “.

Vì vậy cổ phiếu có gì tốt nếu họ không có quyền sở hữu. Sở hữu cổ phiếu cho bạn quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông, nhận cổ tức ( lợi nhuận của công ty ) khi được chia lợi nhuận và nó cho bạn quyền bán cổ phiếu của mình cho người khác.

Co-phieu-la-gi-3

Cổ đông sở hữu là gì?

Nếu bạn sở hữu đa số cổ phiếu, quyền biểu quyết của bạn tăng lên để bạn có thể gián tiếp kiểm soát hướng kinh doanh của công ty bằng cách chỉ định ban giám đốc của công ty. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi một công ty này mua lại công ty khác: công ty mua lại không đi mua toàn bộ tòa nhà, ghế, nhân viên mà nó mua tất cả cổ phiếu. Ban giám đốc chịu trách nhiệm tăng giá trị công ty và họ thường làm vậy bằng cách thuê các nhà quản lý chuyên nghiệp, cán hộ, chẳng hạn như tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành.

Đối với các cổ đông không  thể quản lý công ty cũng không phải là một vấn đề lớn. Tầm quan trọng của việc trở thành cổ đông là bạn được hưởng một phần lợi nhuận của công ty, và thiết lập được giá trị của công ty. Bạn sở hữu nhiều cổ phiếu thì phần lợi nhuận bạn nhận được càng lớn. Tuy nhiên nhiều công ty sẽ không trả cổ tức dù kinh doanh có lợi nhuận thay vào đó họ tái đầu tư lợi nhuận trở lại vào phát triển công ty. Dù vậy những khoản thu nhập giữ lại này vẫn được phản ánh trong giá trị của một cổ phiếu.

Cổ phiếu đôi khi được gọi là vốn chủ sở hữu hoặc cổ phiếu được phát hành bởi các công ty để tăng vốn phát triển doanh nghiệp hoặc thực hiện các dự án mới. Có sự khác biệt quan trọng giữa việc ai đó mua cổ phiếu trực tiếp từ công ty khi phát hành chúng hoặc từ một cổ đông khác.

Thay vào đó các công ty có thể tăng tiền thông qua các khoản vay hoặc trực tiếp vay từ ngân hàng hoặc bằng cách phát hành nợ được gọi là trái phiếu. Trái phiếu về cơ bản khác với cổ phiếu cơ bản.

Đầu tiên trái chủ là chủ nợ của công ty và được hưởng lãi cũng như trả nợ gốc. Các chủ nợ được ưu tiên về mặt pháp lý đối với các bên liên quan khác trong trường hợp phá sản và sẽ được thực hiện hoàn trả toàn bộ trước nếu công ty buộc phải bán tài sản để trả nợ.

Mặt khác cổ đông là người cuối cùng được chia khi công ty phá sản và hầu như họ không nhận được gì hoặc chỉ nhận được vài xu còn sót lại. Điều này cho thấy rằng các cổ phiếu đầu tư sẽ rủi ro hơn trái phiếu.

Co-phieu-la-gi-4

Trái phiếu chính phủ

Giao dịch cổ phiếu như thế nào ?

Chúng ta thấy sau lần cuối công ty hoàn thành đợt chào bán công khai cổ phiếu lần đầu (IPO) khi đó cổ phiếu sẽ trở thành công khai và có thể được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là nơi mà người mua và người bán cổ phiếu gặp nhau và quyết định giá để giao dịch.

Một số thay đổi là nơi giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch, nhưng ngày càng nhiều các sàn giao dịch ảo bao gồm mạng máy tính nơi mà các giao dịch được thực hiện và ghi lại bằng điện tử.

Thị trường chứng khoán là thị trường thứ cấp nơi tồn tại các chủ sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch với những người mua tiềm năng. Điều này quan trọng được hiểu rằng các tập đoàn niêm yết trên thị trường chứng khoán không mua và bán cổ phiếu của mình một cách thường xuyên (các công ty có thể mua lại cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu mới nhưng đây không phải là hoạt động diễn ra hàng ngày và thường xảy ra bên ngoài khuôn khổ trao đổi).

Khi bạn mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán bạn không thể mua nó từ một công ty và bạn phải mua nó từ một số cổ đông hiện hữu khác. Tương tự như vậy, khi bán cổ phiếu bạn không thể bán nó cho công ty thay vào đó bạn bán chúng cho một số nhà đầu tư khác.

Thị trường chứng khoán xuất hiện đầu tiên ở Châu Âu vào thế kỷ thứ 16 và 17, chủ yếu ở các thành phố lớn hoặc các trung tâm giao dịch như Antwerp, Amsterdam và London. Tuy nhiên, những sàn giao dịch chứng khoán ban đầu này giống như việc trao đổi trái phiếu khi số lượng nhỏ các công ty không phát hành cổ phiếu.

Co-phieu-la-gi-5

Giao dịch cổ phiếu được thực hiện như thế nào?

Vào cuối thế kỷ 18, thị trường chứng khoán bắt đầu xuất hiện ở Mỹ đặc biệt là sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) cho phép giao dịch và nắm giữ cổ phiếu (Vinh hạnh của thị trường chứng khoán đầu tiên ở Mỹ vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay). NYSE được thành lập năm 1792 với sự ký kết Hiệp định Buttinwood của 24 nhà môi giới chứng khoán và thương nhân thành phố New York. Trước khi thành lập công ty chính thức này, các nhà giao dịch và các nhà môi giới sẽ gặp gỡ không thính chức dưới Buttonwood trên phố Wall để mua và bán cổ phần.

Sự ra đời của thị trường chứng khoán hiện đại mở ra một thời đại với qui định và chuyên nghiệp hóa mà bây giờ đảm bảo người mua và người bán cổ phần có thể tin tưởng rằng giao dịch của họ sẽ được khớp lệnh với giá hợp lý và trong một khoản thời gian hợp lý.

Ngày nay, có rất nhiều thị trường chứng khoán ở Mỹ và trên toàn thế giới nhiều trong số đó được liên kết với nhau bằng điện tử. Điều này có nghĩa là thị trường hiệu quả hơn và khối lượng giao dịch tốt.

Ngoài ra còn có một số trao đổi không theo quy định được qui định lỏng lẻo đôi khi được xuất hiện trên bảng thông báo (Viết tắt là OTCBB) có xu hướng rủi ro hơn vì họ liệt kê các công ty không đáp ứng tiêu chí niêm yết trên sàn giao dịch lớn.

Ví dụ, trao đổi lớn hơn có thể yêu cầu rằng một công ty đã hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định trước khi được liệt kê và nó đáp ứng một số điều kiện nhất định về giá trị công ty và khả năng sinh lời.

Ở hầu hết các nước phát triển thị trường chứng khoán là các tổ chức tự quản lý (SROs), các tổ chức phi chính phủ có quyền tạo, thực thi các quy định và tiêu chuẩn của ngành. Ưu tiên cho việc trao đổi chứng khoán là bảo vệ các nhà đầu tư thông qua việc thiết lập các quy tắc thúc đẩy đạo đức và bình đẳng.

Ví dụ về SRO ở Mỹ bao gồm các sàn chứng khoán cá nhân, cũng như hiệp hội Đại lý chứng khoán Quốc gia ( NASD) và cơ quan Quản lý công nghiệp Tài chính (FINRA).

Co-phieu-la-gi-6

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có thể được đặt theo một số cách nhưng cách phổ biến nhất là thông qua quá trình đấu giá nơi mà người mua và bán đặt giá đầu và chào mua hoặc chào bán. Giá thầu là mức giá mà ai đó muốn mua và bán khi giá thầu và yêu cầu trùng khớp thì một giao dịch được thực hiện.

Một số thị trường chứng khoán dựa vào các nhà giao dịch chuyên nghiệp để duy trì giá thầu liên tục và cung cấp bởi vì hỗ trợ việc người mua và người bán không tìm thấy nhau tại bất kỳ thời điểm nào. Đây được gọi là chuyên gia hoặc nhà hoạch định thị trường. Thị trường bao gồm hai giá là giá mua và giá bán nên có sự chênh lệch về giá gọi là spread.

Ngoài các cổ phiếu riêng lẻ, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các chỉ số chứng khoán. Chỉ số đại diện cho giá tổng hợp của một số cổ phiếu khác nhau và sự chuyển động của một chỉ số là hiệu ứng của các chuyển động về giá của từng thành phần riêng biệt. Khi mọi người nói về thị trường chứng khoán, họ thường thực sự đề cập đến một trong những chỉ số chính như Dow jones Industrial Average ( DJIA) hoặc S&P 500.

DJIA là chỉ số giá của 30 tập đoàn lớn của Mỹ. Bởi vì có 30 công ty được tính trong khi có hàng ngàn cổ phiếu để lựa chọn . Nó không thực sự tốt về các chỉ báo mà thị trường chứng khoán hoạt động. Chỉ số S&P500 là chỉ số của 500 công ty lớn nhất ở Mỹ và tốt hơn nhiều. Các chỉ số có thể mở rộng như Dow Jones hoặc S&P500 hoặc chúng có thể được cụ thể cho một ngành công nghiệp hay một thị trường nhất định. Các nhà đầu tư có thể giao dịch gián tiếp các chỉ số thông qua các thị trường kỳ hạn hoặc thông qua các quỹ giao dịch ngoại hối (ETF) giao dịch như các cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu có lợi nhuận

Co-phieu-la-gi-cach-giao-dich-co-phieu-nhu-the-nao-1

Làm sao đầu tư cổ phiếu thu lợi nhuận?

Đầu tư cổ phiếu là một hình thức kiếm lợi nhuận được nhiều người quan tâm hiện nay, bởi việc này mang lại những khoản lãi cực cao nhưng đi cùng với nó cũng có rất nhiều rủi ro. Cho nên nhà đầu tư cần phải trang bị những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết từ việc học những khóa học đầu tư chứng khoán hoặc đọc những quyển sách dành cho người mới bắt đầu trong việc đầu tư chứng khoán.

1. Chọn danh mục đầu tư

Việc lựa chọn được danh mục đầu tư tốt quyết định tới 60% khả năng thành công và có lợi nhuận. Tuy nhiên vấn đề là chỉ tại Việt Nam cũng đã có đến hơn 1350 mã cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nắm bắt hết tất cả các tin tức và tình hình của từng mã là không thể.

Để giải quyết được vấn đề này, chúng ta có thể lựa chọn một cách đầu tư cổ phiếu hiệu quả cao chính là đà tăng trưởng. Quy luật đà tăng trưởng trong đầu tư cổ phiếu không phải ngẫu nhiên mà một mã cổ phiếu lại có đà tăng mạnh mà chủ yếu dựa vào lực mua tốt và lực gom mạnh từ các nhà đầu tư.

Lý do đó là do các nhà đầu tư có được thông tin tích cực về tình hình của doanh nghiệp và có tiềm năng phát triển trong tương lai nên được đị nh giá hấp dẫn. Dựa vào chiến lược đà tăng trưởng nhà đầu tư có thể nhận ra những mã cổ phiếu nào thực sự có tiềm năng thông qua việc quan sát tình hình biến động của các mã cổ phiếu và sự thay đổi của giá bán.

2. Thời điểm để đầu tư

Thời điểm để đầu tư cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc thành công nhiều hay ít khi đầu tư cổ phiếu. Theo những khuyến nghị của chuyên gia thì 2 thời điểm thích hợp nhất cho việc đầu tư chính là hạn chế rủi ro khi một mã cổ phiếu đang giao dịch trong vùng tích lũy tốt và bức phá chối lời khi cổ phiếu đã tích lũy đủ về số lượng.

3. Quản trị danh mục đầu tư

Không mã cổ phiếu nào có thể mang lại 100% xác suất thành công cho nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, xác suất thành công lý tưởng nhất cho một mã cổ phiếu là khoảng từ 60 – 70%. Bên cạnh đó thì các nhà đầu tư cần phải biết cách quản trị danh mục của mình sao cho hiệu quả.

Để có thể dễ hình dung hơn, chúng tôi sẽ nêu ra 2 ví dụ tương phản về quản trị danh mục đầu tư:

Trường hợp 1

Mã cổ phiếu có xác suất thành công 60%

Trường hợp 2

Mã cổ phiếu có xác suất thành công 30%

Lãi: 6 Lỗ: 4 Lãi: 3 Lỗ: 7
Lợi nhuận trung bình cho mỗi mã: 5% Lợi nhuận trung bình cho mỗi mã: 10%
Mức lỗ trung bình cho mỗi mã: 10% Mức lỗ trung bình cho mỗi mã: 3%
Tổng lợi nhuận: 6×5 – 4×10 = -10% (Lỗ)

Tổng lợi nhuận: 3×10 – 7×3=9% (Lãi)

 

Những sai lầm khi chơi chứng khoán cần tránh

Những sai lầm cần tránh khi chơi cổ phiếu là gì?

Những sai lầm cần tránh khi chơi cổ phiếu là gì?

Đối với hầu hết các nhà đầu tư cổ phiếu khi mới tham gia vào thị trường chứng khoán sai lầm thứ nhất đó chính là không nghiên cứu kỹ thị trường cũng như tham khảo các ý kiến của chuyên gia mà vội vàng đưa ra quyết định đầu tư. Thông tường khi chưa có kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu nhà đầu tư rất dễ nóng vội, quá tự tin vào khả năng phán đoán của bản thân dẫn đến việc đưa ra những quyết định sai lầm.

Sai lầm thứ hai đó chính là không chịu cắt lỗ kịp thời với tư duy tiếc lỗ, ham lời và chờ tăng giá. Tuy nhiên đôi khi sai lầm này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí phá sản.

Đó là các thông tin về “ cổ phiếu là gì”, “ Đầu tư cổ phiếu là gì” mà Kênh tin tức tài chính Papa Trader vừa chia sẻ qua nội dung trên.

Nếu có bất cứ vấn đề nào thắc mắc về cổ phiếu cũng như cách giao dịch cổ phiếu thì các bạn vui lòng gửi thư về địa chỉ email: admin@papatrader.com hoặc liên hệ trực tiếp: 0961 948 165. Đội ngũ chuyên gia tài chính với nhiều năm kinh nghiệm sẽ trả lời các câu hỏi cho bạn một cách sớm nhất.

 


2 COMMENTS

  1. […] Lý do là khả năng tạo thu nhập đầu tư định kỳ khuyến khích các nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu. Mặc dù động lực này có vẻ thực dụng, nhưng niềm tin cơ bản về lợi nhuận của công ty là điều tác động đến giá cổ phiếu nhiều nhất. Để hiểu cổ tức ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ của nhà đầu tư như thế nào? Trước tiên, cần hiểu về cơ chế của thị trường chứng khoán và cơ bản về cách thức cổ tức hoạt động. Đọc thêm: cổ phiếu là gì? […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Cách định giá cổ phiếu dựa trên dòng tiền

Mặc dù thực tế là hầu hết các nhà đầu tư cá nhân không biết gì về dòng tiền,...

Phân tích thị trường ngày 29-09-2020

Chỉ số Dow tương lai tăng vọt khi bà Nancy Pelosi bày tỏ một số lạc quan rằng các...

Pelosi nói rằng gánh nợ khổng lồ được báo cáo của Trump đặt ra ‘một câu hỏi an ninh quốc gia’

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., Cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Andrea Mitchell của MSNBC,...