Cổ tức (lợi tức) ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thế nào?

Cổ tức có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cơ bản của họ theo nhiều cách khác nhau. Mặc dù lịch sử cổ tức của một cổ phiếu đóng vai trò chung trong mức độ phổ biến của nó, việc kê khai và thanh toán cổ tức cũng có tác động cụ thể và có thể dự đoán được đối với giá thị trường.

Lý do là khả năng tạo thu nhập đầu tư định kỳ khuyến khích các nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu. Mặc dù động lực này có vẻ thực dụng, nhưng niềm tin cơ bản về lợi nhuận của công ty là điều tác động đến giá cổ phiếu nhiều nhất. Để hiểu cổ tức ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ của nhà đầu tư như thế nào? Trước tiên, cần hiểu về cơ chế của thị trường chứng khoán và cơ bản về cách thức cổ tức hoạt động. Đọc thêm: cổ phiếu là gì?

Tâm lý thị trường về chia lợi tức

Thị trường chứng khoán là kết quả chung của các quyết định từ hàng triệu nhà đầu tư. Mặc dù giá cổ phiếu dựa trên giá trị của công ty phát hành, những biến động trên thị trường chứng khoán phần lớn được quyết định bởi tâm lý con người. Nếu một nhà đầu tư nghĩ rằng tương lai tươi sáng cho một công ty nhất định, họ sẽ muốn đầu tư càng sớm càng tốt để thu được lợi nhuận tối đa. Nếu đủ các nhà đầu tư cảm thấy như vậy, sự gia tăng đầu tư sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng lên, qua đó thấy đưuọc sự dự đoán của nhà đầu tư. Ngược lại, các cổ đông thì nghĩ rằng cổ phiếu sắp được bán nhanh chóng để tránh thua lỗ.

Nếu đủ cổ đông mua hoặc bán cùng một lúc, các nhà đầu tư khác bắt đầu nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ một số thông tin quan trọng. Đặc biệt trong số các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân, giả định cơ bản nói chung là những người khác biết nhiều hơn bạn, vì vậy nó sẽ khiến bạn tuân theo bầy đàn. Tâm lý này thường dẫn đến việc các nhà đầu tư trung lập trước đây đột nhiên bước vào cuộc cạnh tranh để tránh bỏ lỡ lợi nhuận hoặc phát sinh thua lỗ, làm tăng thêm hiệu quả.

Về cơ bản, khi ý kiến ​​tập thể của các nhà đầu tư là tích cực, giá cổ phiếu đi lên. Khi sự đồng thuận chung ít sự lạc quan, giá giảm. Mặc dù bản chất phức tạp của thị trường, hầu hết các hoạt động thực sự làm giảm hiệu quả của các nhà đầu tư vì họ đang cố gắng dự đoán những điều mà đồng nghiệp của họ đang nghĩ. Về cơ bản, đó chính là một trò chơi lớn với hậu quả tài chính là mọi thứ có thể xảy ra theo hướng tiêu cực hay tích cực.

Cổ tức hoạt động như thế nào

Đối với các nhà đầu tư, Lợi tức đóng vai trò là nguồn thu nhập đầu tư phổ biến. Đối với công ty phát hành thì đó là một cách để phân phối lại lợi nhuận cho các cổ đông như một cách để cảm ơn họ vì sự hỗ trợ của họ và khuyến khích đầu tư bổ sung. Lợi tức cũng là một thông báo về sự thành công của công ty. Bởi vì Lợi tức được chia từ thu nhập giữ lại của một công ty, chỉ những công ty có lợi nhuận đáng kể mới chia lợi tức. Mặc dù một số công ty có thể chia lợi tức để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận, đây là ngoại lệ chứ không phải là quy tắc.

Lợi tức thường được trả bằng tiền mặt, nhưng chúng cũng có thể được chia dưới dạng cổ phiếu phát hành thêm. Trong cả hai trường hợp, số tiền mỗi nhà đầu tư nhận được phụ thuộc vào cổ phần sở hữu hiện tại của họ.

Nếu một công ty có một triệu cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố lợi tức 50 xu, thì một nhà đầu tư có 100 cổ phiếu nhận được 50 đô la và công ty trả tổng cộng 500.000 đô la. Thay vào đó, nếu chia lợi tức bằng cổ phiếu 10%, cùng một nhà đầu tư sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu và công ty đã phát hành tổng cộng 100.000 cổ phiếu mới.

Khi lợi tức được trả, tổng giá trị được khấu trừ từ thu nhập giữ lại của một công ty. “Thu nhập giữ lại” là tổng số tiền lãi mà một công ty đã tích lũy theo thời gian chưa được đưa vào sử dụng khác. Về cơ bản, đó là số tiền mà một doanh nghiệp có trong tài khoản mà nó có thể sử dụng để trả Lợi tức hoặc các dự án tăng trưởng quỹ.

Ảnh hưởng của tâm lý về lợi tức

Cổ phiếu trả lợi tức nhất quán là phổ biến giữa các nhà đầu tư. Mặc dù cổ tức không được đảm bảo trên cổ phiếu phổ thông, nhiều công ty tự hào về việc thưởng cho các cổ đông một cách hào phóng và đôi khi tăng mức cổ tức mỗi năm. Các công ty làm điều này được coi là ổn định về tài chính và các công ty ổn định về tài chính tạo ra các khoản đầu tư tốt – đặc biệt là trong số các nhà đầu tư mua và nắm giữ nhiều khả năng được hưởng lợi từ thanh toán cổ tức.

Khi các công ty hiển thị lịch sử cổ tức rõ ràng, họ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Khi nhiều nhà đầu tư mua vào để tận dụng lợi ích này của quyền sở hữu cổ phiếu, giá cổ phiếu tự nhiên tăng lên, qua đó củng cố niềm tin rằng cổ phiếu mạnh. Nếu một công ty công bố cổ tức cao hơn bình thường thì tình cảm của công chúng có xu hướng tăng vọt.

Ngược lại, khi một công ty trả cổ tức thấp hơn bình thường hoặc không có cổ tức, thì đó có thể được hiểu là một dấu hiệu cho thấy công ty đã rơi vào thời điểm khó khăn. Sự thật có thể là lợi nhuận của công ty đang được sử dụng cho các mục đích khác – chẳng hạn như mở rộng tài trợ – nhưng nhận thức của thị trường về tình hình luôn mạnh mẽ hơn sự thật. Nhiều công ty làm việc chăm chỉ để trả cổ tức ổn định để tránh các nhà đầu tư sợ hãi, những cổ đông hay xem việc không chia cổ tức là điềm báo đen tối.

Tác dụng của việc tuyên bố và phân phối lợi tức

Trước khi chia lợi tức, công ty phát hành trước tiên phải khai báo số tiền lợi tức và ngày mà nó sẽ được trả. Nó cũng thông báo ngày cuối cùng khi cổ phiếu có thể được mua để nhận lợi tức, được gọi là ngày chia lợi tức. Ngày này thường là hai ngày làm việc trước ngày ghi nhận, đó là ngày mà công ty xem xét danh sách cổ đông của mình.

Việc tuyên bố lợi tức đương nhiên khuyến khích các nhà đầu tư mua cổ phiếu. Bởi vì các nhà đầu tư biết rằng họ sẽ nhận được lợi tức nếu họ mua cổ phiếu trước ngày chia lợi tức, họ sẵn sàng trả phí bảo hiểm. Điều này khiến giá cổ phiếu tăng trong những ngày trước ngày chia lợi tức. Nhìn chung, mức tăng tương đương với mức lợi tức, nhưng sự thay đổi giá thực tế dựa trên hoạt động thị trường và không được xác định bởi bất kỳ thực thể quản lý nào.

Vào ngày giao dịch không chia lợi tức, giá cổ phiếu sẽ giảm theo giá trị tương đương và giảm do các nhà đầu tư bán ra sau khi nhận được lợi tức. Tuy nhiên, nếu thị trường đặc biệt lạc quan về cổ phiếu dẫn đến ngày chia lợi tức, mức tăng giá này tạo ra có thể lớn hơn lượng lợi tức thực tế, dẫn đến tăng ròng mặc dù giảm tự động. Nếu lợi tức là nhỏ, mức giảm thậm chí có thể không được chú ý do sự biến động của giao dịch bình thường.

Nhiều người đầu tư vào một số cổ phiếu tại một số thời điểm nhất định chỉ với mục đích thu tiền lợi tức. Một số nhà đầu tư mua cổ phiếu ngay trước ngày chia lợi tức và sau đó bán lại ngay sau ngày ghi nhận – một chiến thuật có thể mang lại lợi nhuận gọn gàng nếu được thực hiện đúng.

Cổ tức cổ phần

Mặc dù cổ tức bằng cổ phiếu không dẫn đến bất kỳ sự gia tăng giá trị thực tế nào cho các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành, nhưng chúng có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu tương tự như cổ tức bằng tiền mặt. Sau khi tuyên bố cổ tức bằng cổ phiếu, giá cổ phiếu thường tăng. Tuy nhiên, do cổ tức bằng cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong khi giá trị của công ty vẫn ổn định, nó làm loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông và giá cổ phiếu giảm theo.

Cũng như cổ tức tiền mặt, cổ phiếu có cổ tức nhỏ hơn có thể dễ dàng không được chú ý. Cổ tức của cổ phiếu là 2% được trả cho cổ phiếu giao dịch ở mức 200 đô la chỉ giảm giá xuống còn $ 196, mức giảm có thể dễ dàng là kết quả của giao dịch bình thường. Tuy nhiên, cổ tức cổ phiếu 35% giảm giá xuống còn $ 130 mỗi cổ phiếu, điều này đặc biệt và nhà đầu tư khó có thể bỏ lỡ.

Facebook   Facebook   Facebook

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Con đường đầu tư hiệu quả là con đường được xây bằng kiến thức vững chắc! Papatrader luôn đồng hành cùng bạn để cập nhật tin tức, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư mỗi ngày!

Tham gia ngay khóa học đầu tư tài chính hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu để biết thêm thông tin về các dự án và cập nhật những kiến thức hữu ích!

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý hoặc cần hỗ trợ từ Papatrader thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Thương vụ chia cổ tức của Abbott Laboratories trong tháng 7

Abbott Laboratories (ABT) đã công bố mức cổ tức là 0,51 USD trên mỗi cổ phiếu, tương đương tỷ...

Tuần 10/07 – 14/07/2023: Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm pháp của Mỹ

Cùng Papatrader liệt kê những sự kiện nào trong tuần 10/07 – 14/07/2023 sẽ ảnh hưởng đến biến động...

Tăng 45% sau 12 tháng, liệu cổ phiếu Pinterest có thể tiếp tục tăng?

Cổ phiếu Pinterest (PINS ) đã tăng giá trị trong năm nay và chúng hiện giao dịch quanh mức...

03 cổ phiếu thương mại điện tử hàng đầu nên mua trong tháng 7

MercadoLibre, Pinduoduo và Shopify vẫn là những cổ phiếu thương mại điện tử tuyệt vời trong lĩnh vực mua...Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!