Fed là gì?

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây Fed là gì?. Như chúng ta đã biết, có một cơ quan chính phủ hoạt động để giam sát nền kinh tế của mọi quốc gia – một người canh chừng nên kinh tế thực hiện các chính sách được thiết kế để giữ cho đất nước hoạt động suôn sẻ. Tuy nhiên, sự thật là hầu hết các nhà đầu tư không hiểu làm thế nào hoặc tại sao chính phủ lại liên quan đến nền kinh tế. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là forex hiểu được cách thức và lý do tại sao các cơ quan chính phủ này liên quan đến việc thực hiện lãi suất và tiền tệ nội địa của họ.

Như đã thảo luận trước đây, nhiệm vụ của Fed là “thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mức độ làm việc cao, ổn định giá để giúp duy trì sức mua của đồng đô la và lãi suất trung bình dài hạn .” Nói cách khác, công việc của Fed là thúc đẩy một hệ thống ngân hàng vững chãi và một nền kinh tế mạnh mẽ. Fed đồng thời cũng phát hành tất cả tiền tệ và tiền giấy . Kho bạc Mỹ hiện tại tạo ra tiền mặt, nhưng các ngân hàng Fed phân phối nó cho các tổ chức tài chính . Nó cũng là trách nhiệm của Fed để kiểm tra hóa đơn hao mòn và lấy tiền tệ bị thiếu hụt ra khỏi dòng lưu thông. Để đạt được nhiệm vụ đó, Fed hoạt động như người quản lý tiền của Mỹ.

Người quản lý tiền

Thuật ngữ tiền tệ  đề cập đến các biện pháp mà Cục Dự trữ Liên bang bảo đảm ảnh hưởng đến số tiền và tín dụng có sẵn trong nền kinh tế Mỹ. Những thay đổi về số tiền và tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất (chi phí tín dụng) và hiệu suất của nền kinh tế Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng đến hướng của đồng đô la Mỹ. người dân và các công ty sẽ vay tiền và nền kinh tế sẽ khủng hoảng.

I. Fed có ba công cụ chính để xử lý chính sách tiền tệ là gì?

  • Hoạt động thị trường mở

Fed liên tục mua và bán chứng khoán của chính phủ Mỹ trong các thị trường tài chính, do đó có ảnh hưởng đến mức dự trữ trong hệ thống ngân hàng. Quyết định của Fed cũng ảnh hưởng đến khối lượng và giá tín dụng (lãi suất). Thị trường mở có nghĩa là Fed không thể kiểm soát gì phụ thuộc vào các nhà giao dịch chứng khoán mà họ sẽ kinh doanh với bất kỳ ngày nào. Thay vào đó, chọn lựa tổ chức một thị trường mở nơi các nhà giao dịch chứng khoán chính khác nhau tham gia. Các hoạt động thị trường mở là công cụ chính sách tiền tệ được sử dụng thường xuyên nhất.

  • Thiết lập tỷ lệ chiết khấu

Tỷ lệ chiết khấu là lãi suất mà các ngân hàng trả cho các khoản vay ngắn hạn từ một trong các Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Tỷ lệ chiết khấu có xu hướng thấp hơn lãi suất liên bang , mặc dù chúng có liên quan rất chặt chẽ. Tỷ lệ chiết khấu quan trọng vì nó là thông báo có thể nhìn thấy của một điều chỉnh trong chính sách tiền tệ của Fed và cho phép phần còn lại của thị trường ( bao gồm ngoại thương) một số cái nhìn sâu sắc vào kế hoạch của Fed.

  • Thiết lập yêu cầu dự trữ

Đây là số tiền của các quỹ thực tế thực tế mà các tổ chức ký gửi được yêu cầu phải giữ dự trữ đối với tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của khách hàng của họ. Nó xác định số tiền ngân hàng có thể tạo ra thông qua các khoản vay và đầu tư. Do Hội đồng quản trị quy định, yêu cầu dự trữ thường là khoảng 10%, nhưng có thể thay đổi. Điều này có nghĩa rằng mặc dù một ngân hàng có thể giữ 20 tỷ USD tiền gửi của tất cả khách hàng của mình, ngân hàng cho vay hầu hết số tiền đó và vì vậy,ngân hàng sẽ không có 20 tỷ USD trong tay. Ngoài ra, nó sẽ rất tốn kém để giữ 20 tỷ đô la tiền xu và hóa đơn trong ngân hàng. Do đó, dự trữ dư thừa được giữ bằng tiền mặt hoặc trong tài khoản với Ngân hàng Dự trữ Liên bang,

II. Lãi suất liên bang

Việc sử dụng các hoạt động thị trường mở là công cụ quan trọng nhất được sử dụng để thao túng chính sách tiền tệ. Mục tiêu của Fed trong chứng khoán kinh doanh là ảnh hưởng đến lãi suất quỹ liên bang – tỷ lệ ngân hàng vay dự trữ của nhau. Các Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đặt ra một mục tiêu cho tốc độ này, nhưng không phải là tỷ lệ thực tế của nó (vì nó được xác định bởi thị trường mở). Đây là những gì các báo cáo tin tức đề cập đến khi họ nói về việc Fed giảm hoặc tăng lãi suất. Vì vậy, hãy chắc chắn bạn nhận thức được một sự thay đổi lãi suất thực sự chỉ là một sự thay đổi trong tỷ lệ quỹ liên bang.

Tất cả các ngân hàng đều phải tuân thủ các yêu cầu dự trữ, nhưng chúng thường thất bại dưới các yêu cầu trong việc thực hiện kinh doanh hàng ngày. Để đáp ứng các yêu cầu họ phải vay từ các nguồn dự trữ của nhau. Điều này tạo ra một thị trường trong các quỹ dự trữ, với các ngân hàng vay và cho vay với nhau theo lãi suất liên bang. Do đó, lãi suất quỹ liên bang có tầm quan trọng như vậy bởi vì bằng cách tăng hoặc giảm, theo thời gian, Fed có thể tác động thực tế đến mọi lãi suất khác do các ngân hàng Mỹ tính.

III. Quyết định của FOMC

FOMC thường họp tám lần mỗi năm và tại các cuộc họp này, các thành viên FOMC quyết định liệu chính sách tiền tệ có nên thay đổi hay không. Trước mỗi cuộc họp, các thành viên của FOMC nhận được “Sách Xanh”, trong đó có dự báo của Ủy ban Dự trữ Liên bang (FRB) về kinh tế Mỹ, “Sách Xanh”, trình bày phân tích chính sách tiền tệ của Ủy ban và ” Sách Beige “. trong đó bao gồm một cuộc thảo luận về điều kiện kinh tế khu vực được chuẩn bị bởi mỗi Ngân hàng Dự trữ.

Khi các FOMC gặp nhau, họ quyết định có nên hạ thấp, nâng cao hoặc duy trì mục tiêu của mình cho lãi suất quỹ liên bang hay không. FOMC cũng quyết định tỷ lệ chiết khấu. Lý do chúng tôi nói rằng FOMC đặt mục tiêu cho tỷ giá chứ không phải tỷ lệ thực tế là do tỷ lệ thực sự được xác định bởi thị trường. Fed sẽ làm hết sức mình để tác động đến các hoạt động thị trường mở, nhưng nhiều yếu tố khác đóng góp vào những gì tỷ lệ thực tế kết thúc. Một ví dụ điển hình về thực tế này xảy ra trong mùa lễ. Vào dịp Giáng sinh, người tiêu dùng thường có nhu cầu tiền mặt tăng lên, và các ngân hàng sẽ giảm lượng dự trữ của họ, đặt nhu cầu cao hơn trên thị trường dự trữ qua đêm; do đó dẫn đến tăng lãi suất quỹ liên bang. Vì vậy, khi các phương tiện truyền thông nói rằng có một sự thay đổi trong tỷ lệ quỹ liên bang (trên cơ sở điểm), đừng để nó làm bạn bối rối; những gì họ đang có, trong thực tế, đề cập đến là một sự thay đổi trong mục tiêu của Fed.
Nếu FOMC mong muốn tăng trưởng kinh tế, nó sẽ giảm lãi suất cho vay mục tiêu. Mặt khác, nếu nó muốn làm chậm nền kinh tế, nó sẽ tăng tỷ lệ mục tiêu.

Fed đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng ổn định, không có nền kinh tế trở nên quá căng thẳng. Khi nói về tăng trưởng kinh tế, “khắc nghiệt” không bao giờ là tốt. Nếu nền kinh tế phát triển quá nhanh, chúng sẽ bị lạm phát . Nếu nền kinh tế chậm lại quá nhiều, chúng sẽ bị suy thoái .

Nó không phải là không phổ biến cho FOMC để duy trì mức giá ở mức hiện tại nhưng không có nghĩa là sẽ không có một sự thay đổi chính sách trong tương lai gần. Thông tin trên được xem như có ảnh hưởng xấu. Các phương tiện mà Fed có thể nghĩ rằng lãi suất sẽ tốt cho hiện tại, nhưng có một sự nguy hiển đáng kể khi điều kiện kinh tế có thể đảm bảo một sự thay đổi tỷ lệ sớm. Fed sẽ ban hành một xu hướng nới lỏng nếu nó cho rằng việc hạ lãi suất sắp xảy ra. Ngược lại, Fed sẽ áp dụng một xu hướng thắt chặt nếu cảm thấy lãi suất có thể tăng trong tương lai. Bằng cách chú ý đến ngôn ngữ được sử dụng bởi Fed khi thảo luận về nền kinh tế và lãi suất các nhà giao dịch ngoại hối có thể có được một điểm tựa lên trên cạnh tranh cho lợi nhuận.

IV. Lý do FED hoạt động là gì?

Nếu tỷ lệ mục tiêu đã được tăng lên, FOMC sẽ bán chứng khoán. Nếu FOMC giảm tỷ lệ mục tiêu, FOMC sẽ mua chứng khoán.

Ví dụ, khi Fed mua chứng khoán, nó đã cơ bản tạo ra tiền mới để làm điều này ngày càng tăng nguồn cung dự trữ trên thị trường. Hãy nghĩ theo cách này, nếu Fed mua chứng khoán của chính phủ, phát hành séc cho người bán, mà người bán gửi tiền vào ngân hàng của họ. Séc này sau đó phải được ghi có theo yêu cầu dự trữ của ngân hàng. Do đó, ngân hàng có nguồn dự trữ lớn hơn, và không cần phải vay tiền qua đêm trong thị trường dự trữ, giảm lãi suất quỹ liên bang. Tất nhiên, khi Fed bán chứng khoán, nó làm giảm dự trữ tại các ngân hàng của người mua, điều này khiến cho ngân hàng sẽ vay tiền qua đêm nhiều hơn và tăng lãi suất quỹ liên bang.

Để kết hợp tất cả lại với nhau, việc giảm tỷ lệ mục tiêu có nghĩa là người ta đang cho thêm tiền vào nền kinh tế. Điều này làm cho nó rẻ hơn để có được một thế chấp hoặc mua một chiếc xe, giúp thúc đẩy nền kinh tế. Hơn nữa, lãi suất có liên quan, vì vậy nếu các ngân hàng phải trả ít hơn để vay tiền, chi phí của khoản vay sẽ giảm. Tất cả điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền tệ theo bất kỳ cách nào khi được thêm vào các yếu tố khác.

Fed có nhiều quyền lực và ảnh hưởng hơn trên thị trường tài chính hơn bất kỳ lập pháp nào. Các quyết định tiền tệ của Fed được quan sát mạnh mẽ và thường dẫn đường cho các quốc gia khác thực hiện các thay đổi chính sách tương tự.

Facebook   Facebook   Facebook

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Con đường đầu tư hiệu quả là con đường được xây bằng kiến thức vững chắc! Papatrader luôn đồng hành cùng bạn để cập nhật tin tức, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư mỗi ngày!

Tham gia ngay khóa học đầu tư tài chính hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu để biết thêm thông tin về các dự án và cập nhật những kiến thức hữu ích!

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý hoặc cần hỗ trợ từ Papatrader thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Đánh giá sàn IQX Trade – Sàn môi giới được “săn đón” nhiều nhất năm 2023

IQX Trade là một trong những sàn có lượng tìm kiếm “khủng” trên các diễn đàn, báo chí, cộng...

Các đại gia dầu khí bỏ túi 200 tỷ USD vào năm 2022

Theo CNBC, 5 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất phương Tây đã thu về gần 200 tỷ USD trong năm ngoái. Hôm...

Ngày 15/02/2023: Microsoft chia cổ tức lớn nhất từ trước đến nay

Vào ngày 15/02/2023, Microsoft Corporation (MSFT) sẽ chia cổ tức với mức hưởng lên đến 0.68 USD, bằng mức...

Siemens chia cổ tức khủng lên đến 4.25 Euro vào ngày 10/02/2023

Sắp tới ngày 10/02/2023, Siemens AG sẽ bắt đầu chia cổ tức với mức hưởng lên đến 4.25 €,...Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!