GDP là gì?

I. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP là gì)

GDP là gì? Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một phép đo rộng của một quốc gia hoạt động kinh tế tổng thể. GDP là giá trị tiền tệ của tất cả các hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất trong biên giới của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể.

GDP bao gồm tất cả tiêu dùng cá nhân và nhà nước, chi tiêu của chính phủ, đầu tư, bổ sung vào hàng tồn kho tư nhân, chi phí xây dựng được thanh toán và cán cân thương mại nước ngoài (xuất khẩu được thêm vào, nhập khẩu bị trừ). Nó có thể tương phản với Tổng sản phẩm quốc gia (GNP), đo lường sản xuất chung của công dân nền kinh tế, bao gồm cả những người sống ở nước ngoài, trong khi sản xuất trong nước của người nước ngoài bị loại trừ. Mặc dù GDP thường được tính theo năm, nhưng nó cũng có thể được tính theo quý (ví dụ ở Mỹ, chính phủ công bố ước tính GDP hàng năm cho mỗi quý và cả năm).

II. Ý nghĩa của GDP là gì?

Bởi vì GDP cung cấp một dấu hiệu trực tiếp về sức khỏe và sự tăng trưởng của nền kinh tế, các doanh nghiệp có thể sử dụng GDP như một hướng dẫn cho chiến lược kinh doanh của họ. Các nhà đầu tư cũng theo dõi GDP vì nó cung cấp một khuôn khổ cho việc ra quyết định đầu tư. Dữ liệu “lợi nhuận doanh nghiệp” và “hàng tồn kho” trong báo cáo GDP là một nguồn lực lớn cho các nhà đầu tư vốn cổ phần, vì cả hai loại đều cho thấy tổng mức tăng trưởng trong giai đoạn này; dữ liệu lợi nhuận của công ty cũng hiển thị lợi nhuận trước thuế, điều hành dòng tiền và sự cố cho tất cả các lĩnh vực chính của nền kinh tế.

III. GDP của Mỹ được tính như thế nào?

Có ba phương pháp chính theo đó GDP có thể được xác định. Tất cả khi tính toán chính xác sẽ mang lại con số tương tự. Ba cách tiếp cận này thường được gọi là phương pháp chi tiêu, phương pháp đầu ra (hoặc sản xuất) và phương pháp thu nhập.

GDP dựa trên chi tiêu là gì?

GDP của Mỹ chủ yếu được đo lường dựa trên phương pháp chi tiêu. Cục phân tích kinh tế (BEA) ước tính các thành phần được sử dụng trong tính toán từ dữ liệu được xác định thông qua khảo sát các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà xây dựng và bằng cách xem xét các luồng thương mại. Ví dụ về các khảo sát này bao gồm khảo sát hàng năm của các nhà sản xuất hoặc chỉ số thị trường nhà ở.

Phương pháp chi tiêu tính toán chi tiêu của các nhóm khác nhau tham gia vào nền kinh tế. Cách tiếp cận này có thể được tính bằng công thức sau: GDP = C + G + I + NX, hoặc (tiêu dùng + chi tiêu chính phủ + đầu tư + xuất khẩu ròng). Tất cả các hoạt động này đóng góp vào GDP của một quốc gia.

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân

C là chi tiêu tiêu dùng cá nhân, hoặc chi tiêu tiêu dùng. Người tiêu dùng chi tiền để mua hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa và cắt tóc. Chi tiêu tiêu dùng là thành phần lớn nhất của GDP, chiếm hơn hai phần ba GDP của Mỹ. Do đó niềm tin của người tiêu dùng có ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế. Mức độ tin cậy cao cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu, trong khi mức độ tin cậy thấp phản ánh sự không chắc chắn về tương lai và không sẵn sàng chi tiêu.

Chi tiêu tiêu dùng của chính phủ và đầu tư gộp

G là chi tiêu tiêu dùng của chính phủ và đầu tư gộp. Chính phủ chi tiền cho thiết bị, cơ sở hạ tầng và biên chế. Chi tiêu chính phủ có tầm quan trọng đặc biệt như là một thành phần của GDP khi chi tiêu tiêu dùng và đầu tư kinh doanh đều giảm mạnh, ví dụ, sau một cuộc suy thoái.

Đầu tư tư nhân trong nước

I là đầu tư tư nhân trong nước, hoặc chi tiêu vốn. Các doanh nghiệp chi tiền để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh của họ (ví dụ như mua máy móc). Đầu tư kinh doanh là một thành phần quan trọng của GDP, vì nó làm tăng năng lực sản xuất và tăng việc làm.

NX là xuất khẩu ròng, được tính bằng tổng xuất khẩu trừ tổng nhập khẩu (NX = Xuất khẩu – Nhập khẩu). Hàng hóa và dịch vụ mà một nền kinh tế làm cho xuất khẩu sang các nước khác, nhập khẩu ít hơn, là xuất khẩu ròng. Thặng dư tài khoản vãng lai làm tăng GDP của quốc gia, trong khi thâm hụt kinh niên là lực cản đối với GDP. Tất cả các chi tiêu của các doanh nghiệp ở trong nước, ngay cả khi được sản xuất bởi các công ty nước ngoài hoạt động trong nước, được bao gồm trong tính toán.

GDP dựa trên sản xuất là gì?

Cách tiếp cận sản xuất là một cái gì đó giống như mặt trái của phương pháp chi tiêu. Thay vì đo lường chi phí đầu vào cung cấp cho hoạt động kinh tế, phương pháp sản xuất ước tính tổng giá trị sản lượng kinh tế và khấu trừ chi phí của hàng hóa trung gian được tiêu thụ trong quá trình, như các vật liệu và dịch vụ. Các dự án tiếp cận chi tiêu chuyển tiếp từ chi phí; cách tiếp cận sản xuất nhìn từ sự thuận lợi của tình trạng hoạt động kinh tế đã hoàn thành.

GDP dựa trên thu nhập là gì?

Xem xét rằng mặt khác của đồng tiền chi tiêu là thu nhập, và vì những gì bạn chi tiêu là người khác thu nhập, một cách tiếp cận khác để tính GDP – một thứ trung gian giữa hai cách tiếp cận khác là cách tiếp cận thu nhập. Thu nhập kiếm được từ tất cả các yếu tố sản xuất trong nền kinh tế bao gồm tiền lương trả cho lao động, tiền thuê đất, thu nhập từ vốn dưới dạng lãi suất, cũng như lợi nhuận của công ty.

Các yếu tố tiếp cận thu nhập trong một số điều chỉnh đối với một số mặt hàng mà không thể hiện trong các khoản thanh toán này được thực hiện cho các yếu tố sản xuất. Đối với một số loại thuế chẳng hạn như thuế bán hàng và thuế tài sản được phân loại là thuế kinh doanh gián tiếp. Ngoài ra khấu hao, vốn là khoản dự phòng mà các doanh nghiệp dành để tính đến việc thay thế thiết bị có xu hướng hao mòn khi sử dụng, cũng được thêm vào thu nhập quốc dân. Tất cả điều này tạo thành thu nhập quốc dân, được sử dụng cả như là một chỉ số của sản xuất và chi tiêu.

IV. Tác động của cán cân thương mại

Cán cân thương mại là một trong những thành phần chính của công thức (GDP) của một quốc gia. GDP tăng khi tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước bán cho người nước ngoài vượt quá tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ nước ngoài mà người tiêu dùng trong nước mua, còn được gọi là thặng dư thương mại. Nếu người tiêu dùng trong nước chi nhiều hơn cho các sản phẩm nước ngoài hơn các nhà sản xuất trong nước bán cho người tiêu dùng nước ngoài thì đó gọi là thâm hụt thương mại thì GDP sẽ giảm.

V. GDP và mức sống

Có một số điều chỉnh đối với GDP được sử dụng bởi các nhà kinh tế để cải thiện tính hữu dụng của nó. Về bản thân, GDP đơn giản cho chúng ta thấy quy mô của nền kinh tế, nhưng cho chúng ta biết rất ít về mức sống. Rốt cuộc dân số và chi phí sinh hoạt không nhất quán trên toàn thế giới.

Không có gì có thể lượm lặt được bằng cách so sánh GDP danh nghĩa của Trung Quốc với GDP danh nghĩa của Ireland. Để bắt đầu, Trung Quốc có dân số gấp Ireland khoảng 300 lần. Để giải quyết vấn đề này, các nhà thống kê thay vì so sánh GDP bình quân đầu người. GDP bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng GDP của một quốc gia cho dân số của quốc gia đó và con số này thường được trích dẫn để đánh giá mức sống của quốc gia.

Lưu ý khi đánh giá GDP

Mặc dù vậy nó vẫn không hoàn hảo. Giả sử Trung Quốc có GDP bình quân đầu người là 1.500 đô la, trong khi Ireland có GDP bình quân đầu người là 15.000 đô la. Điều này không nhất thiết có nghĩa là người Ireland trung bình tốt hơn gấp mười lần so với người Trung Quốc trung bình.

GDP bình quân đầu người không tính đến việc sống ở một quốc gia đắt đỏ như thế nào. Chẵn lẻ sức mua (PPP) cố gắng giải quyết điều này bằng cách so sánh số lượng hàng hóa và dịch vụ mà một đơn vị tiền được điều chỉnh theo tỷ giá có thể mua ở các quốc gia khác nhau – so sánh giá của một mặt hàng hoặc giỏ hàng hóa ở hai quốc gia sau khi điều chỉnh tỷ giá hối đoái cả 2 quốc gia điều đó sẽ hiệu quả.

GDP thực bình quân đầu người được điều chỉnh theo ngang giá sức mua là một thống kê được điều chỉnh mạnh mẽ để đo thu nhập thực sự, là một yếu tố quan trọng của hạnh phúc. Một cá nhân ở Ireland có thể kiếm được 100.000 đô la một năm, trong khi một cá nhân ở Trung Quốc có thể kiếm được 50.000 đô la một năm. Về mặt danh nghĩa, người lao động ở Ireland tốt hơn. Nhưng nếu thực phẩm, quần áo và các mặt hàng khác có giá trị gấp ba lần ở Ireland so với Trung Quốc do vậy người lao động ở Trung Quốc có thu nhập thực tế cao hơn.

Alpha-trading-hub

Dang-ky-ngay

Đọc thêm: lạm phát là gì?

Facebook   Facebook   Facebook

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Con đường đầu tư hiệu quả là con đường được xây bằng kiến thức vững chắc! Papatrader luôn đồng hành cùng bạn để cập nhật tin tức, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư mỗi ngày!

Tham gia ngay khóa học đầu tư tài chính hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu để biết thêm thông tin về các dự án và cập nhật những kiến thức hữu ích!

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý hoặc cần hỗ trợ từ Papatrader thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Lệnh Long – Lệnh Short – Position: Khái niệm và phương pháp giao dịch

Lệnh Long Short và Position là những thuật ngữ cơ bản mà nhà đầu tư cần biết khi tham...

Sàn Crypto lớn nhất thế giới bị thiệt hại hơn 2 tỷ USD

Binance bị rút hàng tỷ đô sau thông tin sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới bị...

Cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra

Giám đốc điều hành của ngân hàng ANZ, ông Shayne Elliott ngày 27/03 cho biết tình trạng hỗn loạn...

CEO của Binance bị kiện vì thường xuyên phá vỡ quy tắc

Trong đơn kiện gửi lên tòa án liên bang hôm 27/3, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai...Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!