Giao dịch ký quỹ là gì?

Bạn có thể bước vào các vị trí lớn hơn số dư ban đầu mà bạn có trong tài khoản với giao dịch ký quỹ.

Một tài khoản giao dịch ký quỹ gồm những số liệu sau đây:

  • Balance: Số dư ban đầu
  • Used Margin: Ký quỹ đã được sử dụng
  • Free Margin: Ký quỹ còn dư
  • Unrealized P/L: Lợi nhuận/Thua lỗ chưa được xác thực
  • Equity: Vốn thực có
  • Margin level: Mức ký quỹ

Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch của bạn, mỗi số liệu có thể có tên khác một chút nhưng chức năng vẫn như nhau.

Số liệu trên MetaTrader 4

giao dịch kí quỹ trên mt4

Bạn có thể thấy rằng “Used Margin” không được hiển thị nhưng nó vẫn ở đó vì MetaTrader 4 chỉ hiển thị là “Margin”.

Tiền ký quỹ (Margin) là gì?

Khi giao dịch ngoại hối, bạn chỉ cần đặt một khoản vốn nhỏ để mở và duy trì vị trí mới. Mức vốn này được xem là tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ có thể được xem là một tài sản thế chấp hoặc ký gửi mà bạn cần có để mở vị trí hoặc giữ cho vị trí được mở.

Ví dụ: nếu bạn muốn mua 100.000 USD của USD/JPY thì bạn không cần đặt hết toàn bộ số tiền mà chỉ cần đặt vào 3000 USD. Số tiền ký quỹ thực tế phụ thuộc vào nhà môi giới và nhà cung cấp CFD của bạn.

Tiền ký quỹ KHÔNG PHẢI là khoản phí hoặc chi phí giao dịch. Đây chỉ là một phần tiền để nhà môi giới đặt vào tài khoản balance giúp bạn mở được giao dịch. Số tiền này được dùng trong suốt thời gian giao dịch, một khi giao dịch được đóng thì tiền ký quỹ sẽ được chuyển lại vào tài khoản của bạn và bạn có thể sử dụng lại số tiền đó để mở giao dịch mới.

Yêu cầu ký quỹ (Margin Requirement) là gì?

Tiền ký quỹ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) của “toàn bộ kích thước của vị trí” và cũng được xem là “giá trị danh nghĩa” của vị trí bạn muốn mở.

Số tiền ký quỹ được yêu cầu rất đa dạng tùy thuộc vào cặp tiền tệ và nhà môi giới bạn chọn. Bạn có thể thấy yêu cầu ký quỹ như 0.25%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 10% hoặc cao hơn. Tỷ lệ phần trăm này được gọi là yêu cầu ký quỹ.

Sau đây là một số ví dụ về yêu cầu ký quỹ đối với vài cặp tiền tệ

Cặp tiền tệ Yêu cầu ký quỹ
EUR/USD 2%
GBP/USD 5%
USD/JPY 4%
EUR/AUD 3%

 

Tiền ký quỹ bắt buộc (Required Margin) là gì?

Khi tiền ký quỹ được thể hiện dưới dạng một số tiền cụ thể trong tài khoản của bạn thì số tiền này được gọi là tiền ký quỹ bắt buộc. Mỗi vị trí bạn mở sẽ có số tiền ký quỹ bắt buộc riêng và số tiền đó sẽ bị khóa.

Để mua/bán 100.000 EUR/USD mà không có đòn bẩy thì nhà giao dịch phải đặt 100.000 USD vào tài khoản. Nhưng với yêu cầu ký quỹ là 2% thì nhà giao dịch chỉ cần 2000 USD (tiền ký quỹ bắt buộc) để mở và duy trì vị trí 100.000 USD EUR/USD đó.

Ví dụ 1: mua USD/JPY

Bạn đặt cọc 1000 USD vào tài khoản và muốn mua USDJPY với 1 mini lot. Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ để mở vị trí này?

Vì đồng USD là đồng yết giá nên một mini lot tương đương 10.000 USD, do đó giá trị danh nghĩa là 10.000 USD. Giả sử yêu cầu ký quỹ là 4% thì tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 400 USD.

Ví dụ 2: mua GBP/USD

Bạn đặt cọc 1000 USD vào tài khoản và muốn mua GBP/USD với 1 mini lot tại 1.30000. Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ để mở vị trí này?

Vì đồng GBP là đồng yết giá nên 1 mini lot tương đương 10.000 đồng bảng Anh, do đó giá trị danh nghĩa là 13.000 USD. Giả sử tài khoản yêu cầu ký quỹ là 5% thì tiền ký quỹ bắt buộc là 650 USD.

Ví dụ 3: mua EUR/AUD

Bạn muốn mua EUR/AUD và mở 1 mini lot. Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ để mở vị trí này?

Giả sử tài khoản của bạn được mệnh giá bằng đồng USD, thì bạn cần biết tỷ giá của EUR/USD. Ví dụ EUR/USD đang giao dịch tại 1.15000.

Vì đồng EUR là đồng yết giá nên 1 mini lot tương đương 10.000 euro, do đó giá trị danh nghĩa là 11.500 USD. Yêu cầu ký quỹ là 3% thì tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 345 USD.

Cách tính tiền ký quỹ bắt buộc

Khi giao dịch ký quỹ, số tiền ký quỹ (ký quỹ bắt buộc) cần thiết để giữ vị trí đang mở được tính theo tỷ lệ phần trăm (yêu cầu ký quỹ) của kích thước vị trí đó (giá trị danh nghĩa).

Số tiền ký quỹ bắt buộc được tính theo đồng yết giá của cặp tiền tệ được giao dịch. Nếu đồng yết giá khác với loại tiền tệ của tài khoản giao dịch thì tiền ký quỹ bắt buộc sẽ được chuyển sang mệnh giá trong tài khoản của bạn.

Sau đây là cách tính tiền ký quỹ bắt buộc:

*nếu đồng yết giá GIỐNG với tiền tệ trong tài khoản của bạn:

Tiền ký quỹ bắt buộc = Giá trị danh nghĩa x yêu cầu ký quỹ

*nếu đồng yết giá KHÁC với tiền tệ trong tài khoản của bạn:

Tiền ký quỹ bắt buộc =  Giá trị danh nghĩa x Yêu cầu ký quỹ x Tỷ giá hối đoái giữa đồng yết giá và tiền tệ trong tài khoản

Lý do duy nhất cho việc bạn phải có tiền trong tài khoản là để đảm bảo bạn có đủ tiền ký quỹ dùng cho giao dịch. Bạn không cần thiết dựa vào số tiền có trong tài khoản balance để mở giao dịch mà chỉ cần dựa vào số tiền ký quỹ bạn có. Điều này có nghĩa là nhà môi giới của bạn luôn nhìn xem liệu bạn có đủ tiền ký quỹ trong tài khoản hay không.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Nhà cung cấp 401 (k) nhỏ ForUsAll muốn mang tiền điện tử vào quỹ hưu trí của người Mỹ

Các dịch vụ tài chính cho những người nắm giữ tiền điện tử đã phát triển như một tập...

Quỹ mới của JPMorgan có ý nghĩa gì đối với Bitcoin

JPMorgan Chase (NYSE: JPM) có thể trở thành ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ chấp nhận tiền điện...

Vàng đấu tranh để tìm hướng đi khi thị trường chờ đợi dữ liệu của Hoa Kỳ, cuộc họp của ECB

* Lợi suất 10 năm của Hoa Kỳ dao động gần mức thấp nhất trong 1 tháng * Fitch Solutions...

Báo cáo: Apple trong cuộc nói chuyện về pin cho Apple Car

Liệu chiếc xe hơi của Apple (NASDAQ: AAPL) có đang tiến gần hơn đến sự hiện thực hóa? Theo...