Hệ thống IBS, RSI, CCI

-


Hệ thống IBS, RSI, CCI

Hệ thống IBS, RSI, CCI có 2 cách giao dịch:

Hệ thống giao dịch IBS, RSI, CCI với dãy MA

IBS, RSI, CCI là một hệ thống đảo chiều xu hướng. Hệ thống hiệu quả với các hình thái thị trường lẫn trong thị trường có xu hướng. Nhưng đây không phải là Holy Grail

Khung thời gian giao dịch từ M15 trở lên

Cài đặt thông số hệ thống trên Metatrader 4

  • IBS,RSI, CCI
  • MA Bands: MA period 9, Osma 3, Dist 20, Deviation 0.4, Bperiod 20.
  • Trading Rules IBS, RSI, CCI Sistem

Mua

Khi xuất hiện thông báo mũi tên mua của MA Bands + mũi tên mua của chỉ báo IBS, RSI, CCI và điểm vô lệnh mua ở nến mở cửa tiếp theo.

Bán

Khi xuất hiện thông báo mũi tên bán của Ma bands + chờ mũi tên bán của chỉ báo IBS, RSI, CCI và điểm vô lệnh bán khi mở cửa của nến tiếp theo.

Thoát lệnh giao dịch lợi nhuận phụ thuộc vào cặp tiền tệ và khung thời gian hoặc ở điểm đối diện của dãy chỉ báo.

Dừng lỗ tại điểm cao/thấp swing trước đó.

Hệ Thống Giao Dịch Ibs Rsi Cci System-with-ma-bands-reversal

Giao dịch kết hợp với Rainbow

Khung thời gian M5 trở lên

Cài đặt hệ thống trong trong Metatrader 4

E-rainbow: 1-13

IBS, RSI, CCI

Chỉ giao dịch theo xu hướng

Mua

Giá nằm trên Rainbow

Khi xuất hiện mũi tên mua của IBS, RSI CCI, vô lệnh mua ở giá mở cửa cây nến tiếp theo.

Bán 

Giá nằm phía dưới Rainbow

Khi xuất hiện mũi tên bán của chỉ báo IBS, RSI CCI indicator, vào lệnh bán ở điểm mở cửa của nến tiếp theo.

Chỉ báo tạo ra kết quả tốt nhất khi vào theo xu hướng.

Chốt lời phụ thuộc vào cặp tiền tệ, có thể thiết lập các mốc SL/TP : 1:2 hay 1:3.

Chỉ Báo Rainbow-with-ibs-rsi-cci

Tải về: IBSRSICCI_RAINBOW

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Mối đe dọa Brexit không thỏa thuận hiện ra lờ mờ về nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch

Mối đe dọa của Brexit không có thỏa thuận đã quay trở lại và cùng với đó là nguy...

Mua cổ phiếu Coca-Cola có hợp lý không?

Việc giảm giá cổ phiếu gần đây có phải là một tin hiệu nên mua cổ phiếu Coca-Cola hay...

Chiến lược giao dịch Fiji

Chiến lược giao dịch Fiji là một chiến lược xu hướng đảo ngược dựa trên các chỉ báo Fiji...

Phân tích thị trường 02-06-2020

Điểm nổi bật của thị trường hôm nay sẽ là cuộc họp ngân hàng trung ương RBA vào buổi...