Phân tích cổ phiếu Goldman Sachs (công ty Goldman Sachs)

I. Mô tả công Goldman Sachs

Cổ phiếu Goldman Sachs, Goldman Sachs là một công ty ngân hàng đầu tư toàn cầu có các hoạt động được tổ chức thành ngân hàng đầu tư, dịch vụ khách hàng tổ chức, đầu tư, cho vay và phân khúc quản lý đầu tư. Khoảng 60% doanh thu thuần của công ty được tạo ra ở Châu Mỹ, 15% ở Châu Á và 25% ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Năm 2008, Goldman tự tổ chức lại thành một công ty nắm giữ tài chính do hệ thống dự trữ liên bang quy định.

II. Tổng quan cổ phiếu Goldman Sachs

  • Công ty Goldman Sachs : Mã cổ phiếu #GS
  • Niêm yết trên sàn chúng khoán: NYSE
  • Địa chỉ : 200 West Street, New York, NY 10282
  • Ngành nghề: Thị trường vốn

1. Báo cáo tài chính công ty Goldman Sachs

 2016201720182019 - hiện tạiTTM ( số liệu kéo dài 12 tháng )Trung bình 5 nămTăng trưởng 5 năm
Doanh thu (tỷ USD)27.9729.8533.428.0532.2330.080.96
Thu nhập kinh doanh ( tỷ USD)-------
Lợi nhuận hoạt động (%)-------
Thu nhập ròng (tỷ USD)7.093.699.862.189.316.815.00
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu 22.1313.184.5114.1315.4617.0712.14
Dòng tiền hoạt động (tỷ USD)48.88-5.3622.5012.884.54-7.939.48
Chi tiêu vốn (tỷ USD)-1.56-1.23-1.18-0.96-0.71-0.68-1.83
Dòng tiền tự do (tỷ USD)47.32-6.5821.3211.923.84-8.617.65
Cổ phiếu lưu hành trên thị trường (triệu)550.90585.30556.90516.10499.60473.20458.60

2. Định giá cổ phiếu và lịch chia cổ tức

  • Ngày trả cổ tức : 29/05/2019
  • Cổ tức: 0.85 USD/ cổ phiếu Goldman Sachs
  • Giá cổ phiếu hiện tại: 197.35 $/cổ phiếu

Giá trị thựcGiá tốt nhất mua vào
257$153$

III. Phân tích tình hình công ty và chiến lược kinh doanh: (cổ phiếu Goldman Sachs) : Cập nhật 20/05/2019

1. Phân tích tình hình công ty:

Nhà phân tích Lưu ý | bởi Michael Wong Cập nhật ngày 16 tháng 4 năm 2019

Chúng tôi thấy nhiều điểm rất tích cực về những thay đổi chiến lược mà Goldman Sachs đang trải qua, nhưng chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu phải mất hai năm để những nỗ lực của nó được phát huy. Công ty đang ở giữa một bản đánh giá “mặt trước” về hoạt động kinh doanh của mình nhằm mục đích mở rộng doanh thu, đặc biệt là trong các ngành kinh doanh mới hơn, tối ưu hóa chi phí và vốn của các ngành kinh doanh truyền thống. Câu chuyện hiện tại của Goldman nhắc nhở chúng ta rất nhiều về Morgan Stanley sau khi sáp nhập Smith Barney, nơi công ty đang trên một quỹ đạo bổ sung các dòng doanh thu vốn nhẹ, ổn định hơn, nhưng thị trường không cho công ty bất kỳ tín dụng nào. Chúng tôi nghĩ rằng nền tảng ngân hàng số của công ty nhằm tăng cường nhấn mạnh vào quản lý tài sản và tài sản sẽ tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Điều đó có nghĩa là cổ phiếu giao dịch gần giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu là 198,25 là hấp dẫn. Chúng tôi đang duy trì ước tính giá trị hợp lý $ 257 cho Goldman Sachs.

Cho biết chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ thị trường vốn và chu kỳ đầu tư của công ty, có thể mất một thời gian để các sáng kiến ​​của công ty hiển thị rõ ràng. Ban lãnh đạo coi năm 2019 và 2020 là năm đầu tư mà tỷ lệ chi phí của công ty có thể không cho thấy sự cải thiện từ các sáng kiến ​​hiện tại. Lớp trên những năm đầu tư mà chúng ta có thể tranh cãi gần đỉnh của chu kỳ thị trường vốn này và bất kỳ lợi nhuận nào từ việc mở rộng sang các lĩnh vực mới có thể được bù đắp bằng sự suy thoái theo chu kỳ trong các doanh nghiệp truyền thống của công ty. Mặc dù chúng tôi thấy xác suất vật chất là hai năm tới có thể có thu nhập giảm, nhưng chúng tôi khá tự tin rằng công ty cuối cùng sẽ có thể thu hoạch các sáng kiến ​​của mình thành lợi nhuận cao hơn trên vốn chủ sở hữu.

Quý đầu tiên của công ty là tốt. Lợi nhuận hàng năm trên vốn chủ sở hữu hữu hình là 11,7% và công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 5,71 đô la. Đây là những kết quả hợp lý do sự khởi đầu chậm chạp trong năm của các ngân hàng đầu tư do sự không chắc chắn của kinh tế vĩ mô.

2. Chiến lược kinh doanh của công ty

Goldman Sachs đang dần thực hiện các thay đổi có thể khiến thị trường đánh giá lại nó cao hơn. Công ty kinh doanh quản lý đầu tư của công ty đã trở thành thế mạnh trong vài năm qua. Tài sản dưới sự giám sát hiện đã vượt quá 1,5 nghìn tỷ đô la, trong khi doanh thu quản lý đầu tư liên quan gần đây đạt khoảng 20% ​​doanh thu thuần so với 11% -12% trước năm 2008. Quản lý đầu tư là một doanh nghiệp tương đối ổn định, có tỷ lệ hoàn vốn cao rất phù hợp với môi trường pháp lý hiện nay.

Ngân hàng bán lẻ và thương mại với một bước ngoặt cũng đã nổi lên như một chiến lược thực tế sau nhiều năm bỏ trống. Goldman đã tăng nhanh tiền gửi lên 39 tỷ đô la trong năm 2009 từ 15 tỷ đô la năm 2007, có lẽ do quan điểm rằng thị trường muốn công ty có nguồn vốn tiền gửi ổn định hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng sau đó tiền gửi đã giảm trong năm 2010 và vẫn tương đối ổn định ở mức 46 tỷ đô la vào năm 2011. Tuy nhiên, Goldman đã khuyến nghị việc ngân hàng nỗ lực với việc đẩy mạnh cho vay kỹ thuật số và mua tiền gửi từ GE Capital. Các khoản cho vay phải thu hiện là hơn 80 tỷ đô la, với số tiền gửi vượt quá 150 tỷ đô la. Nhìn chung, chúng tôi tin rằng có sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ với việc cho vay đối với quản lý tài sản và khách hàng doanh nghiệp. Điều đó nói rằng, chúng tôi tin rằng công ty không có bất kỳ lợi thế cạnh tranh bền vững nào với sự thúc đẩy ngân hàng số. Ngân hàng số tăng trưởng cao, quản lý đầu tư ổn định hơn và ngân hàng truyền thống có thể thúc đẩy các nhà đầu tư nhìn vào Goldman Sachs trong một thế mạnh thuận lợi hơn.

Các ngân hàng đầu tư khác có lợi thế đang tái cấu trúc hoạt động của họ và Goldman có thể chọn bất kỳ doanh nghiệp nào để lấy. Ngoài ra, công ty có kế hoạch ba năm để tăng doanh thu ròng thêm 5 tỷ đô la, trong đó đã đạt được khoảng 50%, tập trung vào một số ngành nghề kinh doanh mới hơn và phân khúc khách hàng mà nó đã nhắm mục tiêu trong lịch sử.

3. Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu

Chúng tôi đang giảm nhẹ ước tính giá trị hợp lý của Goldman Sachs xuống còn $ 257 từ $ 258 mỗi cổ phiếu. Ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là khoảng 10 lần thu nhập chuyển tiếp và 1,3 lần giá trị sổ sách hữu hình. Chúng tôi đã thực hiện nhiều điều chỉnh cho mô hình của mình, phần lớn bù cho nhau, bao gồm mức tăng 13 đô la trên mỗi cổ phiếu từ thu nhập định giá trước đó, tăng 6 đô la từ việc giảm thuế suất mà chúng tôi sử dụng trong mô hình xuống 22,5% từ 24% dựa trên sự cập nhật hướng dẫn từ công ty, trừ 3 đô la từ dự báo lợi nhuận thấp hơn trong phân khúc quản lý tài sản, giảm 3 đô la so với dự báo biên độ hoạt động thấp hơn một chút và giảm hơn 10 đô la so với giả định rằng công ty phải duy trì mức vốn điều tiết cao hơn trong thời gian dài hơn.

Trong năm năm tới, chúng tôi dự kiến ​​CAGR doanh thu thuần khoảng 2%. Sự gia tăng doanh thu thấp là từ giả định rằng chúng ta hiện đang ở gần đỉnh của chu kỳ thị trường vốn hiện tại. Chúng tôi có doanh thu liên quan đến thị trường vốn, chẳng hạn như doanh thu giao dịch và bảo lãnh phát hành, xấp xỉ bằng phẳng trong năm năm tới, với mức tăng trưởng 4% đến 8% trong quản lý đầu tư và thu nhập lãi ròng. Mặc dù nhiều khả năng chúng ta sẽ không có thị trường gấu (thị trường giảm) trong vài năm tới, nhưng tài sản thuộc quyền quản lý vẫn sẽ cao hơn trong năm năm kể từ khi tăng giá thị trường dài hạn và sự nhấn mạnh của công ty trong ngành kinh doanh này. Thu nhập lãi thuần cũng sẽ tăng từ ngân hàng bán lẻ và quản lý tiền mặt của công ty.

Về lâu dài, chúng tôi dự kiến ​​tỷ lệ đòn bẩy gộp là 12-13 lần, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 35,5% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình khoảng 13%. Chúng tôi mô hình tỷ lệ bồi thường 36,5% trong một chu kỳ. Con số này thấp hơn nhiều so với mức bùng nổ thị trường vốn trước năm 2006 là 46% -47%, vì công ty được hưởng lợi từ việc chuyển một số hoạt động của mình sang “địa điểm giá trị cao”, hoạt động của thị trường mới nổi trở nên có lợi hơn và các ngân hàng đầu tư khác cắt giảm bồi thường để tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. 36,5% có thể trông có vẻ thấp đối với một con số quá chu kỳ so với những năm gần đây, nhưng đó là một phần từ việc phân loại lại một số khoản bồi thường thành phí chuyên nghiệp. Chúng tôi sử dụng 11% chi phí vốn trong mô hình của chúng tôi.

Đọc thêm: Đầu tư cổ phiếu Mỹ như thế nào?

Facebook   Facebook   Facebook

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Con đường đầu tư hiệu quả là con đường được xây bằng kiến thức vững chắc! Papatrader luôn đồng hành cùng bạn để cập nhật tin tức, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư mỗi ngày!

Tham gia ngay khóa học đầu tư tài chính hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu để biết thêm thông tin về các dự án và cập nhật những kiến thức hữu ích!

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý hoặc cần hỗ trợ từ Papatrader thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Thương vụ chia cổ tức của Abbott Laboratories trong tháng 7

Abbott Laboratories (ABT) đã công bố mức cổ tức là 0,51 USD trên mỗi cổ phiếu, tương đương tỷ...

Tuần 10/07 – 14/07/2023: Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm pháp của Mỹ

Cùng Papatrader liệt kê những sự kiện nào trong tuần 10/07 – 14/07/2023 sẽ ảnh hưởng đến biến động...

Tăng 45% sau 12 tháng, liệu cổ phiếu Pinterest có thể tiếp tục tăng?

Cổ phiếu Pinterest (PINS ) đã tăng giá trị trong năm nay và chúng hiện giao dịch quanh mức...

03 cổ phiếu thương mại điện tử hàng đầu nên mua trong tháng 7

MercadoLibre, Pinduoduo và Shopify vẫn là những cổ phiếu thương mại điện tử tuyệt vời trong lĩnh vực mua...Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!