Phân tích cổ phiếu Oracle Corporation

I. Mô tả công ty Oracle Corporation

Cổ phiếu Oracle, Oracle Corp bán một loạt các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp bao gồm cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, ứng dụng và phần cứng. Trong khi giấy phép phần mềm, hỗ trợ và bảo trì tiếp tục chiếm khoảng 70% doanh thu, công ty đang trải qua một sự thay đổi hỗn hợp đối với các đăng ký dựa trên đám mây cần tiếp tục đầu tư lớn vào quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh. Oracle cung cấp các dịch vụ phần mềm dưới dạng dịch vụ, nền tảng như dịch vụ và cơ sở hạ tầng như một dịch vụ. Các dịch vụ kế thừa bao gồm phần mềm cơ sở dữ liệu Oracle và Oracle Fusion Middleware.

II. Tng quan c phiếu Oracle Corporation

  • Công ty Oracle Corporation: Mã cổ phiếu #ORCL
  • Niêm yết trên sàn chúng khoán: NYSE
  • Đa ch: 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065
  • Ngành ngh: Phần mềm – cơ sở hạ tầng

1. Báo cáo tài chính công ty Oracle Corporation

 2017201820192019 - hiện tạiTTM ( số liệu kéo dài 12 tháng )Trung bình 5 nămTăng trưởng 5 năm
Doanh thu (tỷ USD)37.7939.3839.5139.5139.5138.470.64
Thu nhập kinh doanh ( tỷ USD)13.4813.9014.0214.0214.0213.93-1.32
Lợi nhuận hoạt động (%)35.6735.3035.4935.4935.4936.19-1.94
Thu nhập ròng (tỷ USD)9.453.5911.0811.0811.088.610.23
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 2.240.852.972.972.972.020.05
Dòng tiền hoạt động (tỷ USD)14.1315.3914.5514.5514.5514.44-0.50
Chi tiêu vốn (tỷ USD)-2.02-1.74-1.66-1.66-1.66-1.5223.41
Dòng tiền tự do (tỷ USD)12.1113.6512.8912.8912.8912.92-2.11
Cổ phiếu lưu hành trên thị trường (tỷ)4.224.243.733.733.734.27-4.21

2. Đnh giá c phiếu và lch chia c tc

  • Ngày tr c tc: 16/07/2019
  • C tc: 0.24 USD/ cổ phiếu Oracle Corporation
  • Giá c phiếu hin ti: 59.51 USD/cổ phiếu (cập nhật 10/07/2019)

Ước tính giá trị thực Giá cổ phiếu tốt nhất mua vào
50 $/cổ phiếu30 $/cổ phiếu

III. Phân tích tình hình công ty và chiến lược kinh doanh: (c phiếu Oracle Corporation)

1. Phân tích công ty

Báo cáo thu nhập quý IV của Oracle phần lớn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi và hơi vượt quá yêu cầu quản lý. Điểm nổi bật chính là tăng tốc lại hoạt động kinh doanh cơ sở dữ liệu cốt lõi của Oracle, một phần do khách hàng áp dụng cơ sở dữ liệu tự trị. Sự phục hồi trong cơ sở dữ liệu xác nhận niềm tin của chúng tôi rằng Oracle đảm bảo một sự phát triển mạnh. Chúng tôi đang nâng ước tính giá trị hợp lý của mình lên 50 đô la mỗi cổ phiếu từ 46 đô la, chủ yếu là do giá trị thời gian của tiền khi chúng tôi triển khai mô hình định giá.

Doanh thu hệ sinh thái cơ sở hạ tầng là 21,1 tỷ đô la cho năm tài chính và tăng 7% trong quý IV. Giấy phép cơ sở dữ liệu là một đóng góp chính với sự tăng trưởng ở thời điểm này. Cơ sở dữ liệu tự trị được giới thiệu cách đây chưa đầy hai năm, đang cho thấy những dấu hiệu đóng góp sớm với mức tăng trưởng giấy phép liên quan đến tự trị ở mức 21%. Các thử nghiệm tự trị trong quý tăng lên 1.666 từ 1.333 quý trước, cho thấy sự quan tâm của nhà phát triển tiếp tục đối với việc cung cấp mới. Tăng trưởng cơ sở dữ liệu từ khách hàng mới và khách hàng hiện tại đã đóng góp vào hiệu suất mạnh mẽ. 20% khách hàng đăng ký cơ sở dữ liệu Autonomous là hoàn toàn mới đối với Oracle, trong khi 40% khối lượng công việc chạy trên Autonomous là hoàn toàn mới đối với Oracle.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong Oracle SaSS và các dịch vụ ứng dụng tiếp tục bù đắp cho các ngành kinh doanh bị thu hẹp. Doanh thu cả năm tăng 3% bằng tiền tệ không đổi và giảm chưa đến 1% bằng USD. SaaS ERP và HCM đạt gần 3 tỷ đô la trong năm nay, tăng từ 2,2 tỷ đô la năm ngoái, trong khi các ứng dụng Fusion tăng 32% trong năm sau khi tăng 62% vào năm ngoái. NetSuite (tăng 28% trong quý), Fusion HCM (tăng 25% trong quý) và Fusion ERP (tăng 44% trong quý) tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, phân khúc phần cứng và dịch vụ giảm lần lượt 7% và 5% so với năm trước. Chúng tôi tin rằng sự tăng trưởng trong cơ sở dữ liệu và đám mây là một dấu hiệu sớm cho thấy Oracle không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm trong tăng trưởng doanh thu trong dài hạn.

2. Chiến lược kinh doanh ca công ty

Sự gia tăng của các lựa chọn thay thế cho việc cung cấp cốt lõi của Oracle, mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu đã tạo ra sự không chắc chắn xung quanh tương lai lâu dài của công ty trong hệ sinh thái phần mềm. Các công ty tiếp tục chuyển một số khối lượng công việc cơ sở dữ liệu quan hệ sang đám mây và đang khám phá các cách sử dụng các giải pháp cơ sở dữ liệu không liên quan mới như NoQuery và Hadoop. Bất chấp những cơn gió ngược này, chúng tôi tin rằng Oracle vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phần mềm cho nhiều công ty lớn và nó vẫn đảm bảo xếp hạng kinh tế rộng.

Chúng tôi tin rằng Oracle đã tương đối chậm để phản ứng với những thách thức này và có thể sẽ tiếp tục mất thị phần khi tăng trưởng cơ sở dữ liệu tại các nhà cung cấp đám mây lớn như Amazon Web Services vượt xa tốc độ tăng trưởng của Oracle. Thị trường quản lý cơ sở dữ liệu tổng thể dự kiến ​​sẽ vẫn phát triển khá độc đáo trong dài hạn. Thế mạnh của Oracle là trong các cơ sở dữ liệu quan hệ, được sử dụng để tổ chức và truy cập các bảng dữ liệu bằng các truy vấn SQL. Chúng tôi tin rằng tốc độ tăng trưởng của cơ sở dữ liệu không liên quan sẽ vượt quá tốc độ của cơ sở dữ liệu quan hệ trong vài năm tới, nhưng thị trường cơ sở dữ liệu quan hệ vẫn còn lớn hơn đáng kể và vẫn còn có liên quan trong dài hạn. Chúng tôi nghi ngờ rằng sự tăng trưởng trong cơ sở dữ liệu quan hệ sẽ tiếp tục đến từ đám mây, như nó đã có trong những năm gần đây. Oracle đã đầu tư ít vào việc cung cấp điện toán đám mây so với các công ty cùng ngành như Amazon hay Microsoft và chúng tôi dự đoán công ty sẽ tiếp tục bắt kịp chơi. Điều đó nói rằng, Oracle đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng doanh thu trung bình 30% trong doanh nghiệp đó trong ba năm qua và sự tăng trưởng của doanh nghiệp này dự kiến ​​sẽ tiếp tục.

Oracle cũng có một doanh nghiệp lập kế hoạch về nguồn lực doanh nghiệp lớn hay ERP với doanh thu 4 tỷ đô la chiếm 10% doanh thu của Oracle. Công ty cung cấp cả giải pháp ERP tại chỗ và đám mây. Mặc dù chúng tôi ước tính rằng doanh thu được chia đều cho cả hai hiện tại, nhưng hỗn hợp này sẽ có lợi cho kinh doanh trên nền tảng đám mây, tăng 30% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2019. Oracle cũng cung cấp các công cụ quản lý vốn, tài chính và quản lý chuỗi cung ứng có thể được tích hợp vào việc cung cấp ERP, cho phép bộ sản phẩm của Oracle điều hành toàn bộ văn phòng hỗ trợ của công ty.

3. Ước tính giá tr hp lý ca c phiếu Oracle Corporation

Ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi là 50 đô la mỗi cổ phiếu, bao gồm tỷ lệ giá trị doanh thu / doanh thu năm tài chính 2019 là 5 lần, tỷ lệ giá / thu nhập được điều chỉnh là 14 lần và tỷ lệ dòng tiền tự do là 7%.

Hoạt động kinh doanh của Oracle đang trong giai đoạn chuyển đổi với sự kết hợp doanh thu bao gồm tăng trưởng cao. Tăng trưởng doanh thu trong tương lai sẽ được thúc đẩy bởi phân khúc hỗ trợ giấy phép và dịch vụ đám mây, bù đắp bằng sự sụt giảm trong giấy phép đám mây và giấy phép tại chỗ và các doanh nghiệp phần cứng. Chúng tôi hy vọng kinh doanh trên nền tảng đám mây sẽ là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu mở rộng từ 78% doanh thu vào năm 2024 từ 68% trong năm 2018.

Chúng tôi hy vọng tổng doanh thu của Oracle sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp 2,5% hàng năm trong năm năm tới, với dịch vụ đám mây và phân khúc hỗ trợ giấy phép tăng trưởng trung bình 5,5% mỗi năm. Chúng tôi dự báo doanh thu giảm 5% mỗi năm trong doanh nghiệp cấp phép phần mềm mới, công ty đã giảm 7% trung bình trong ba năm qua. Chúng tôi tin rằng các phân khúc phần cứng và dịch vụ sẽ tiếp tục giảm, trung bình giảm 7% và 3% mỗi năm trong 5 năm tới. Chúng tôi dự đoán rằng tỷ suất lợi nhuận hoạt động sẽ vẫn ở mức từ trung bình đến 30%, vì chúng tôi tin rằng Oracle có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về việc liên tục phát triển và cắt giảm ngân sách chi tiêu.

Facebook   Facebook   Facebook

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Con đường đầu tư hiệu quả là con đường được xây bằng kiến thức vững chắc! Papatrader luôn đồng hành cùng bạn để cập nhật tin tức, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư mỗi ngày!

Tham gia ngay khóa học đầu tư tài chính hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu để biết thêm thông tin về các dự án và cập nhật những kiến thức hữu ích!

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý hoặc cần hỗ trợ từ Papatrader thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Thương vụ chia cổ tức của Abbott Laboratories trong tháng 7

Abbott Laboratories (ABT) đã công bố mức cổ tức là 0,51 USD trên mỗi cổ phiếu, tương đương tỷ...

Tuần 10/07 – 14/07/2023: Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm pháp của Mỹ

Cùng Papatrader liệt kê những sự kiện nào trong tuần 10/07 – 14/07/2023 sẽ ảnh hưởng đến biến động...

Tăng 45% sau 12 tháng, liệu cổ phiếu Pinterest có thể tiếp tục tăng?

Cổ phiếu Pinterest (PINS ) đã tăng giá trị trong năm nay và chúng hiện giao dịch quanh mức...

03 cổ phiếu thương mại điện tử hàng đầu nên mua trong tháng 7

MercadoLibre, Pinduoduo và Shopify vẫn là những cổ phiếu thương mại điện tử tuyệt vời trong lĩnh vực mua...Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!