Thuyết sóng Elliott căn bản

Giới thiệu thuyết sóng Elliot:

Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi R.N. Elliott và được phổ biến bởi Robert Prechter. Lý thuyết này khẳng định rằng hành vi của đám đông ebbs và dòng chảy trong xu hướng rõ ràng. Dựa trên đám đông và dòng chảy này, Elliott đã xác định một cấu trúc nhất định cho các biến động giá trong thị trường tài chính. Bài viết này phục vụ như là một giới thiệu cơ bản về Lý thuyết sóng Elliott. Một chuỗi thúc đẩy 5 bước cơ bản và chuỗi điều chỉnh 3 sóng được giải thích. Trong khi Lý thuyết sóng Elliott phức tạp hơn nhiều so với kết hợp 5-3 này, bài viết này sẽ chỉ tập trung vào những điều cơ bản.

Cấp độ sóng

Quy ước ghi nhận được trình bày ở trên là sự kết hợp giữa điều được hiển thị trong sách Elliott Wave và các công cụ Elliott từ SharpCharts. Trong Elliott-nói, quy ước ghi nhận này được sử dụng để xác định mức độ của sóng, đại diện cho kích thước của xu hướng cơ bản. Chữ số La Mã trên đại diện cho các cấp độ sóng lớn, các số đơn giản biểu thị các sóng mức trung bình và các chữ số La Mã nhỏ đại diện cho các sóng độ nhỏ.

Các xu hướng bắt đầu với mức độ lớn nhất (Grand Supercycle) và nó sẽ giảm lại theo mức độ thấp hơn. Ví dụ, sóng chu kỳ là một mức độ lớn hơn sóng chính. Ngược lại, sóng Chính là một mức độ nhỏ hơn sóng chu kỳ. Wave 1 of (1) sẽ chỉ ra rằng Wave 1 là một phần của sóng lớn Wave (1). Wave 1 là mức độ thấp hơn Wave (1).

Trên thực tế, hầu hết các nhà biểu đồ sẽ chỉ sử dụng sóng 1 đến 3 trên bảng xếp hạng của họ. Nó có thể khá phức tạp cố gắng áp dụng chín bước sóng hoặc thậm chí chỉ cần sử dụng quy ước ghi nhận theo thứ tự được cung cấp. Các nhà biểu đồ sử dụng từ cấp độ sóng 1 đến 3  có thể chỉ đơn giản là gắn nhãn các sóng có độ cao nhất với chữ số La Mã cao (I, II, III, IV, V, a, b, c), sóng trung bình với số (1,2,3, 4,5, A, B, C) và các sóng mức thấp nhất với chữ số La Mã thấp hơn (i, ii, iii, iv, v, ab, c).

Trình tự cơ bản

Có hai loại sóng: sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Sóng đẩy di chuyển theo hướng sóng lớn hơn. Khi sóng lớn hơn đang tăng, sóng tiến là sóng đẩy và sóng giảm là điều chỉnh. Khi sóng lớn hơn đang giảm, sóng đẩy là giảm và sóng điều là chỉnh tăng. Sóng đẩy, cũng được gọi là sóng động lực, di chuyển với xu hướng lớn hơn hoặc sóng độ lớn cao. Sóng điều chỉnh di chuyển theo mức độ sóng lớn.

Ví dụ thực tế

Biểu đồ trên cho thấy chuỗi 5 bước sóng tăng. Toàn bộ sóng tăng lên khi nó di chuyển từ trái quá phải của biểu đồ. Bước sóng 1, 3 và 5 là sóng đẩy vì chúng di chuyển theo xu hướng. Sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh theo xu hướng lớn hơn này.

Một dạng sóng điều chỉnh cơ bản với ba sóng, thường là a, b và c. Biểu đồ dưới đây cho thấy chuỗi điều chỉnh abc. Chú ý rằng sóng a và c là sóng đẩy (màu xanh). Điều này là bởi vì họ đang trong sự chỉ đạo của sóng độ lớn hơn (xu hướng giảm). Toàn bộ chuyển động này rõ ràng là giảm, đại diện cho sóng độ lớn hơn. Sóng a và c di chuyển với sóng độ lớn hơn do đó là sóng đẩy. Mặt khác, sóng b chuyển động ngược với sóng lớn nên nó là  sóng điều chỉnh (màu đỏ).

Kết hợp một chuỗi 5 bước sóng cơ bản đẩy với một chuỗi điều chỉnh 3 sóng cơ bản tạo ra một chuỗi sóng Elliott hoàn chỉnh, tổng số là 8 sóng. Theo Elliott, chuỗi hoàn chỉnh này được chia thành hai giai đoạn riêng biệt: sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Sóng điều chỉnh abc đại diện cho sự điều chỉnh của pha xung lớn hơn.

Biểu đồ 8 sóng này cho thấy hai sóng độ lớn (I và II) cũng như các sóng mức độ thấp hơn trong các sóng mức độ lớn hơn này. Sóng 1-2-3-4-5 là một mức độ thấp hơn Sóng I. Mở rộng, Sóng I là một mức độ lớn hơn Sóng 1-2-3-4-5. Sóng a-b-c là một mức độ thấp hơn so với Wave II.

Mô hình tự nhiên

Sóng Elliott bị gãy. Bất kể mức độ sóng lớn hay nhỏ, sóng đẩy diễn ra 5 bước sóng cơ bản và sóng điều chỉnh diễn ra theo chuỗi 3 sóng. Bất kỳ sóng đẩy nào cũng chia thành 5 sóng nhỏ hơn. Các biểu đồ dưới đây cho thấy bản chất mô hình của sóng Elliott đang hoạt động.

Ba quy tắc

Tin hoăc không, chỉ có ba quy tắc khi nói đến Elliott Wave. Có nhiều hướng dẫn, nhưng chỉ có ba quy tắc chính và không thể phá vỡ. Hướng dẫn, mặt khác có thể thay đổi và chịu sự giải thích. Hơn nữa, các quy tắc này chỉ áp dụng cho một chuỗi xung 5 sóng. Sự điều chỉnh, phức tạp hơn nhiều được cho là mất nhiều thời gian hơn khi nói đến việc giải thích.

  • Wave 2 không thể truy xuất hơn 100% Wave 1.
  • Sóng 3 không bao giờ có thể là sóng ngắn nhất trong ba sóng đẩy.
  • Wave 4 không bao giờ chồng lên Wave 1.

Sóng 2 không thể di chuyển dưới mức sóng 1. Phá dưới mức thấp này sẽ yêu cầu tính lại. Mặc dù Wave 3 thường là dài nhất trong ba sóng đẩy, có một quy tắc cụ thể là nó không thể là ngắn nhất. Sóng 1 hoặc 5 có thể dài hơn sóng 3, nhưng cả hai không thể dài hơn Wave 3.

Có lẽ tốt nhất là sử dụng tỷ lệ phần trăm hoặc ghi lại tỷ lệ khi đo chiều dài sóng. Thuyết sóng Elliott Wave chỉ ra rằng sóng 3 phải vượt quá mức cao của sóng 1. Nếu không thể vượt quá mức cao này sẽ phải bắt đầu đếm lại. Quy tắc thứ ba và cuối cùng là sóng 4 không thể trùng lặp sóng 1, điều đó có nghĩa là sóng 4 thấp không thể vượt quá mức cao sóng 1. Một vi phạm như thế sẽ phải bắt đầu đếm lại.

Ba nguyên tắc thuyết sóng Elliot

Có rất nhiều nguyên tắc, nhưng bài viết này sẽ tập trung vào ba nguyên tắc chính. Ngược lại với các quy tắc, các nguyên tắc nên giữ đúng phần lớn thời gian, không nhất thiết phải là tất cả thời gian.

Nguyên tắc 1: Khi sóng 3 là sóng đẩy dài nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ bằng Sóng 1.

Nguyên tắc 2: Các biểu mẫu cho sóng 2 và sóng 4 sẽ thay thế. Nếu sóng 2 là một sóng điều chỉnh đúng, Wave 4 sẽ là một sóng điều chỉnh ngang. Nếu Wave 2 là sóng điều chỉnh ngang, Wave 4 sẽ là một sóng điều chỉnh đúng.

Nguyên tắc 3: Sau khi xuất hiệu sóng đẩy 5, các điều chỉnh (abc) thường kết thúc ở khu vực đáy của sóng 4.

Quy tắc 1

Hướng dẫn đầu tiên hữu ích cho việc nhắm mục tiêu đến cuối sóng 5. Mặc dù sóng 5 có thể dài hơn sóng 3 và sóng 3 vẫn có thể dài hơn Wave 1, nhưng các biểu đồ có thể thực hiện các bước sóng 5 ban đầu khi sóng 4 kết thúc. Trong một xu hướng tăng lớn hơn, các nhà biểu đồ chỉ cần áp dụng chiều dài của sóng 1 (phần trăm thay đổi) cho mức thấp của Wave 4 cho một mục tiêu tăng điểm. Điều ngược lại là đúng với sự suy giảm 5 bước sóng. Tỷ lệ phần trăm giảm trong sóng 1 sẽ được áp dụng cho mức cao sóng 4 cho ước tính sóng 5.

Quy tắc 2

Hướng dẫn nguyên tắc (2) rất hữu ích để xác định thời gian hiệu chỉnh cho sóng 4. Sau khi sóng 2 giảm mạnh, biểu đồ có thể mong đợi một sự điều chỉnh tương đối bằng phẳng đối với sóng 4. Nếu sóng 2 tương đối bằng phẳng, Sóng tương đối 4 phải rõ ràng. Trong thực tế, sóng 2 có xu hướng là một sóng khá rõ ràng, nó sẽ phục hồi một phần lớn sóng 1. Sóng 4 xuất hiện sau sóng mở rộng 3. Sóng 4 này đánh dấu thêm một sự củng cố làm nền tảng cho một Sóng 5 xu hướng nối lại.

Quy tắc 3

Nguyên tắc thứ ba hữu ích cho việc ước tính kết thúc điều chỉnh sóng II sau sóng I. Sóng I và II là sóng lớn hơn. Sóng 1-2-3-4-5 là sóng mức độ thấp hơn trong sóng I. Khi sóng chỉnh II mở ra, các biểu đồ có thể ước tính kết thúc của nó bằng cách nhìn vào cuối của sóng 4 trước (sóng mức độ thấp hơn 4). Trong một xu hướng tăng mức độ lớn hơn, sóng II sẽ được dự kiến ​​sẽ xuống gần mức thấp của sóng độ 4. Trong một xu hướng giảm lớn hơn, sóng II sẽ được dự kiến ​​sẽ đạt gần mức độ thấp sóng 4.

Kết luận

Mặc dù bài viết này chỉ là bề mặt của Lý thuyết sóng Elliott, các nhà biểu đồ có thể cải thiện khả năng phân tích của họ bằng cách áp dụng ba quy tắc và ba nguyên tắc được liệt kê. Thuyết sóng Elliott Wave bắt đầu với một quá trình loại bỏ. Áp dụng các quy tắc cho lần thử đầu tiên và sau đó là các nguyên tắc về lần thứ hai. Loại bỏ các dấu hiệu sai, không có thật sẽ mở đường cho một cách đếm chính xác hơn. Ngay cả với phân tích chính xác, biểu đồ vẫn sẽ cần phải đánh giá lại và điều chỉnh khi thông tin giá mới xuất hiện. Nó chỉ là bản chất của tự nhiên.

Đọc thêm: Chiến lược giao dịch Price Action 

Alpha-trading-hub

Dang-ky-ngay

Facebook   Facebook   Facebook

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Con đường đầu tư hiệu quả là con đường được xây bằng kiến thức vững chắc! Papatrader luôn đồng hành cùng bạn để cập nhật tin tức, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư mỗi ngày!

Tham gia ngay khóa học đầu tư tài chính hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu để biết thêm thông tin về các dự án và cập nhật những kiến thức hữu ích!

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý hoặc cần hỗ trợ từ Papatrader thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Mô hình 2 đỉnh và phương pháp giao dịch phù hợp

Mô hình 2 đỉnh là mô hình nến báo hiệu đảo chiều có xác suất chính xác khá cao....

First Republic Bank được cứu bởI các ngân hàng lớn của Mỹ

Ít nhất 8 nhà vay lớn nhất Phố Wall đang bơm tiền cho các quỹ của First Republic Bank...

Các mô hình kênh giá thường gặp trên thị trường tài chính

Mô hình kênh giá là một kiến thức quan trọng mà nhà đầu tư nào cũng nên nắm rõ...

Credit Suisse được cam kết bơm vốn bởI Ngân Hàng Trung Ương Thụy Sỹ

Ngày 15/03, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ cam kết sẽ bơm thanh khoản cho Credit Suisse nếu cần thiết....Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!