Tỷ lệ thất nghiệp các quốc gia năm 2020

Tỷ lệ thất nghiệp được định nghĩa là tỷ lệ lao động thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động. Tỷ lệ thất nghiệp bao gồm những người lao động hiện không làm việc, mặc dù thực tế là họ có thể và sẵn sàng làm việc.

Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số tụt hậu, có nghĩa là đáp ứng (tăng và giảm) để thay đổi điều kiện kinh tế thay vì dự đoán chúng. Khi nền kinh tế đang phát triển với tốc độ tốt, thị trường việc làm rất dồi dào và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm. Khi nền kinh tế đang trải qua thời kỳ suy thoái hoặc hỗn loạn, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng lên do thiếu việc làm.

Có ba loại thất nghiệp: tạm thời, cấu trúc và thời vụ. Thất nghiệp tạm thời đề cập đến thất nghiệp đang trong khoảng thời gian khi ai đó đang tìm kiếm một công việc. Thất nghiệp cơ cấu là sự không phù hợp giữa các kỹ năng công nhân hoặc địa điểm và yêu cầu công việc. Thất nghiệp theo mùa được gây ra bởi những thay đổi theo mùa trong hoạt động, chẳng hạn như trong du lịch hoặc nông nghiệp.

Tại Hoa Kỳ, cục thống kê lao động sử dụng sáu cách khác nhau để tính tỷ lệ thất nghiệp. Thống kê thất nghiệp được sử dụng và trích dẫn nhiều nhất là U-3, định nghĩa những người thất nghiệp là những người sẵn sàng và có khả năng làm việc và đã tích cực tìm kiếm việc làm trong bốn tuần qua. Những người muốn làm việc nhưng không thể, chẳng hạn như những người khuyết tật không được coi là thất nghiệp. Số người thất nghiệp, theo định nghĩa của thống kê U-3, được chia cho số người trong lực lượng lao động và sau đó nhân với 100.

Tỷ lệ thất nghiệp các quốc gia năm 2020:

Quốc gia Tỷ lệ thất nghiệp Dân số 2020
Burkina Faso 77.00% 20,903,273
Syria 50.00% 17,500,658
Senegal 48.00% 16,743,927
Haiti 40.60% 11,402,528
Djibouti 40.00% 988,000
Kenya 40.00% 53,771,296
Marshall Islands 36.00% 59,190
Republic Of The Congo 36.00% 5,518,087
Namibia 34.00% 2,540,905
Kiribati 30.60% 119,449
Libya 30.00% 6,871,292
American Samoa 29.80% 55,191
Lesotho 28.10% 2,142,249
Swaziland 28.00% 1,160,164
Gabon 28.00% 2,225,734
South Africa 27.60% 59,308,690
Yemen 27.00% 29,825,964
Venezuela 26.40% 28,435,940
North Korea 25.60% 25,778,816
Mozambique 24.50% 31,255,435
Grenada 24.00% 112,523
Afghanistan 23.90% 38,928,346
Macedonia 23.40% 2,083,374
Nauru 23.00% 10,824
Dominica 23.00% 71,986
Greece 22.30% 10,423,054
French Polynesia 21.80% 280,908
Bosnia And Herzegovina 20.50% 3,280,819
Malawi 20.40% 19,129,952
Saint Lucia 20.00% 183,627
Botswana 20.00% 2,351,627
Sudan 19.60% 43,849,260
Armenia 18.90% 2,963,243
Saint Vincent And The Grenadines 18.80% 110,940
Jordan 18.50% 10,203,134
Ethiopia 17.50% 114,963,588
Spain 17.10% 46,754,778
Micronesia 16.20% 115,023
Montenegro 16.10% 628,066
Serbia 16.00% 8,737,371
Iraq 16.00% 40,222,493
Tunisia 15.90% 11,818,619
Zambia 15.00% 18,383,955
New Caledonia 14.70% 285,498
Albania 14.00% 2,877,797
Nigeria 13.40% 206,139,589
Cook Islands 13.10% 17,564
Curacao 13.00% 164,093
Croatia 12.40% 4,105,267
Iran 12.40% 83,992,949
Sao Tome And Principe 12.20% 219,159
Niue 12.00% 1,626
Sint Maarten 12.00% 42,876
Ghana 11.90% 31,072,940
Egypt 11.90% 102,334,404
Cyprus 11.80% 1,207,359
Brazil 11.80% 212,559,417
Mauritania 11.70% 4,649,658
Algeria 11.70% 43,851,044
Puerto Rico 11.50% 2,860,853
Georgia 11.50% 3,989,167
Zimbabwe 11.30% 14,862,924
Northern Mariana Islands 11.20% 57,559
Turkey 11.20% 84,339,067
Guyana 11.10% 786,552
Italy 11.10% 60,461,826
Antigua And Barbuda 11.00% 97,929
Turkmenistan 11.00% 6,031,200
Barbados 10.50% 287,375
Colombia 10.50% 50,882,891
United States Virgin Islands 10.40% 104,425
Jamaica 10.40% 2,961,167
Tanzania 10.30% 59,734,218
Belize 10.10% 397,628
Turks And Caicos Islands 10.00% 38,717
Bahamas 10.00% 393,244
Morocco 10.00% 36,910,560
Portugal 9.70% 10,196,709
Ukraine 9.50% 43,733,762
France 9.50% 65,273,511
Ivory Coast 9.40% 26,378,274
Uganda 9.40% 45,741,007
Greenland 9.10% 56,770
Suriname 9.10% 586,632
Sierra Leone 9.10% 7,976,983
Cape Verde 9.00% 555,987
Latvia 9.00% 1,886,198
Wallis And Futuna 8.80% 11,239
India 8.80% 1,380,004,385
Saint Pierre And Miquelon 8.70% 5,794
Equatorial Guinea 8.60% 1,402,985
Eritrea 8.60% 3,546,421
Finland 8.60% 5,540,720
Costa Rica 8.10% 5,094,118
Slovakia 8.10% 5,459,642
Mali 8.10% 20,250,833
Argentina 8.10% 45,195,774
Anguilla 8.00% 15,003
San Marino 8.00% 33,931
Kyrgyzstan 7.40% 6,524,195
Mongolia 7.30% 3,278,290
Uruguay 7.30% 3,473,730
Belgium 7.30% 11,589,623
Bermuda 7.00% 62,278
Lithuania 7.00% 2,722,289
El Salvador 7.00% 6,486,205
Chile 7.00% 19,116,201
Aruba 6.90% 106,766
Brunei 6.90% 437,479
Mauritius 6.90% 1,271,768
Central African Republic 6.90% 4,829,767
Togo 6.90% 8,278,724
Peru 6.70% 32,971,854
Slovenia 6.60% 2,078,938
Sweden 6.60% 10,099,265
Angola 6.60% 32,866,272
Comoros 6.50% 869,601
Nicaragua 6.50% 6,624,554
Paraguay 6.50% 7,132,538
Canada 6.50% 37,742,154
Ireland 6.40% 4,937,786
Bulgaria 6.20% 6,948,445
Luxembourg 6.10% 625,978
Azerbaijan 6.00% 10,139,177
Pakistan 6.00% 220,892,340
Estonia 5.90% 1,326,535
Honduras 5.90% 9,904,607
Denmark 5.80% 5,792,202
Saudi Arabia 5.80% 34,813,871
Philippines 5.70% 109,581,078
Montserrat 5.60% 4,992
Australia 5.60% 25,499,884
Indonesia 5.60% 273,523,615
Fiji 5.50% 896,445
Panama 5.50% 4,314,767
Austria 5.50% 9,006,398
Dominican Republic 5.50% 10,847,910
Russia 5.50% 145,934,462
Romania 5.30% 19,237,691
Kazakhstan 5.00% 18,776,707
New Zealand 4.90% 4,822,233
Uzbekistan 4.90% 33,469,203
Netherlands 4.80% 17,134,872
Poland 4.80% 37,846,611
Ecuador 4.60% 17,643,054
Saint Kitts And Nevis 4.50% 53,199
Guam 4.50% 168,775
Trinidad And Tobago 4.50% 1,399,488
Sri Lanka 4.50% 21,413,249
Malta 4.40% 441,543
Timor Leste 4.40% 1,318,445
Hungary 4.40% 9,660,351
United Kingdom 4.40% 67,886,011
United States 4.40% 331,002,651
Israel 4.30% 8,655,535
Cameroon 4.30% 26,545,863
Seychelles 4.10% 98,347
Moldova 4.10% 4,033,963
Cayman Islands 4.00% 65,722
Norway 4.00% 5,421,241
Bolivia 4.00% 11,673,021
Myanmar 4.00% 54,409,800
Bangladesh 4.00% 164,689,383
China 3.90% 1,439,323,776
Bahrain 3.80% 1,701,575
Taiwan 3.80% 23,816,775
Germany 3.80% 83,783,942
Andorra 3.70% 77,265
South Korea 3.70% 51,269,185
Mexico 3.60% 128,932,753
Malaysia 3.40% 32,365,999
Bhutan 3.20% 771,608
Hong Kong 3.10% 7,496,981
Switzerland 3.00% 8,654,622
Nepal 3.00% 29,136,808
British Virgin Islands 2.90% 30,231
Maldives 2.90% 540,544
Japan 2.90% 126,476,461
Iceland 2.80% 341,243
Liberia 2.80% 5,057,681
Czech Republic 2.80% 10,708,981
Guinea 2.80% 13,132,795
Rwanda 2.70% 12,952,218
Niger 2.60% 24,206,644
Papua New Guinea 2.50% 8,947,024
Liechtenstein 2.40% 38,128
Tajikistan 2.40% 9,537,645
Guatemala 2.30% 17,915,568
Faroe Islands 2.20% 48,863
Singapore 2.20% 5,850,342
Cuba 2.20% 11,326,616
Vietnam 2.20% 97,338,579
Kuwait 2.10% 4,270,571
Madagascar 2.10% 27,691,018
Monaco 2.00% 39,242
Macau 2.00% 649,335
Palau 1.70% 18,094
Vanuatu 1.70% 307,145
United Arab Emirates 1.60% 9,890,402
Laos 1.50% 7,275,560
Isle Of Man 1.10% 85,033
Tonga 1.10% 105,695
Falkland Islands 1.00% 3,480
Gibraltar 1.00% 33,691
Belarus 1.00% 9,449,323
Benin 1.00% 12,123,200
Thailand 0.70% 69,799,978
Qatar 0.60% 2,881,053
Cambodia 0.30% 16,718,965
Facebook   Facebook   Facebook

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Con đường đầu tư hiệu quả là con đường được xây bằng kiến thức vững chắc! Papatrader luôn đồng hành cùng bạn để cập nhật tin tức, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư mỗi ngày!

Tham gia ngay khóa học đầu tư tài chính hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu để biết thêm thông tin về các dự án và cập nhật những kiến thức hữu ích!

Nếu bạn có thắc mắc, góp ý hoặc cần hỗ trợ từ Papatrader thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Dow Jones tăng hơn 1,500 điểm trong 2 phiên gần nhất

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm vào ngày thứ Ba (04/10), khi Phố Wall ghi nhận mức tăng...

Các chuyến tàu container từ Á sang Mỹ, châu Âu bị hủy hàng loạt

Các hãng vận tải biển hủy hàng chục chuyến tàu container đã được lên lịch trình trên các tuyến...

Credit Suisse rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Chi phí bảo hiểm trái phiếu của công ty trong việc chống lại khả năng vỡ nợ đã tăng...

Dow Jones giảm 450 điểm, S&P 500 lập đáy mới 2022

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tái diễn đà bán tháo năm 2022 trong phiên giao dịch ngày thứ...Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!